Članci arhiva

U Zadru danas turistički i sanitarni inspektori Državnog inspektorata kreću u koordinirani inspekcijski nadzor. Provjeravat će kako se u djelatnosti u turizmu pridržavaju turističkih i sanitarnih propisa vezainh uz epidemiju koronavirusa.

U Zadru danas turistički i sanitarni inspektori Državnog inspektorata kreću u koordinirani inspekcijski nadzor.
Inspekcijskim nadzorom bit će obuhvaćeno poslovanje ugostiteljskih objekata hotela, kampova te luka nautičkog turizma „marina, kao i ugostiteljskih objekata i pružatelja usluga u turizmu koji posluju u sklopu navedenih objekata.

S obzirom na trenutačnu situaciju turističkim inspektorima će se u nadzoru pridružiti sanitarni inspektori. Oni će kontrolirati ispunjavanje zakonskih obveza iz područja sigurnosti hrane, vode, zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i pridržavanje protuepidemioloških mjera i mjera socijalnog distanciranja u skladu s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.