Članci arhiva

Početkom rujna započeli su građevinski radovi na projektu Uređenje parka branitelja domovine u Kalima, javne zelene površine od 662 metara kvadratnih pored župne crkve sv. Lovre.

Radove i opremanje Parka branitelja u vrijednosti od 384.160,31 kuna s PDV-om za Općinu Kali izvodi Hripa d.o.o. Kali, trgovačko društvo za komunalnu djelatnost u njenom vlasništvu. Ugovorni rok za izvođenje radova je 8 mjeseci od dana uvođenja u posao. Uslugu stručnog nadzora pruža Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Mandra Damir, Zadar.

Općini Kali je za ovaj projekt dodijeljen iznos potpore od 296.500,00 kuna putem LAG natječaja TO 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a MARETA financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija parka pored župne crkve Sv. Lovre u Kalima, koji je trenutno u zapuštenom stanju. Aktivnosti uključuju sadnju novih sadnica grmlja i stabala, uklanjanje postojećeg biljnog materijala, izgradnju igrališta za malu i veliku djecu s postavljanjem odgovarajućih igrala. Park će biti opremljen klupama i javnom rasvjetom, popločat će se staza kroz park, postaviti gumirana podloga na dječjem igralištu za malu i veliku za djecu te će se postaviti sustav navodnjavanja zelenih površina.