Članci arhiva

U utorak, 29. rujna završeni su radovi na ugradnji novih pet bokobrana na zapadnom dijelu trajektne luke Preko na otoku Ugljanu, obavještava Županijska lučka uprava Zadar.

Trajektna luka Preko ujedno je i otočna luka sa najvećim prometom putnika i vozila na području Zadarske županije. Od srpnja 2020. godine, trajektnu luku Preko na otoku Ugljanu sa lukom Zadar (Gaženica) na kopnu povezuje novi trajekt iz flote Jadrolinija d.d. Rijeka naziva “Ugljan“.

Zbog povećanja sigurnosti prilikom pristajanja trajekta „Ugljan“ koji je dug 102,20 metara, širok 18, a visok na boku 3,9 metara, bilo je potrebno ugraditi nove bokobrane na veću visinu od dosadašnje. Radovima ugradnje novih bokobrana prethodila je izrada pet armirano betonskih utvrdica koje je bilo potrebno izraditi kako bi se novi bokobrani na njih mogli postaviti. Poslove ugradnje bokobrana izvela je tvrtka Švenda Tarmann Chemie d.o.o. u vrijednosti od 96.250,00 kuna bez PDV-a , dok je radove na izradi armirano betonskih utvrdica izvela tvrtka PGP d.o.o. iz Zagreba u vrijednosti od 152.205,00 kuna bez PDV-a. Nadzor nad poslovima izrade armirano betonskih utvrdica i ugradnje novih bokobrana u trajektnu luku Preko izvršio je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak iz Zadra.

Nakon dovršenog posla, povećala se sigurnosti prilikom pristajanja svih plovila koja vrše linijski prijevoz putnika i vozila u trajektnu luku Preko na otoku Ugljanu.