Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede je 10. studenog otvorilo Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2020. godine.

E-savjetovanje je otvoreno do 14.11.2020., a dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15283

Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama radi pandemije virusa COVID-19.

Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika je privremena obustava u trajanju od 31 dan koja se provodi u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. godine u 00:00 sata na području cijelog ribolovnog mora RH.

Covid-19 obustava za plivaricu u prosincu nije obavezna

Privremena obustava ne predstavlja prostorno-vremensko ograničenje obavljanja gospodarskog ribolova proglašeno na temelju Zakona o morskom ribarstvu te nije obavezna za korisnike koji neće sudjelovati u provedbi ovoga Pravilnika.

Sredstva ove javne potpore iznose ukupno 4.000.000,00 eura. Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu odnosno po članu posade.

Premija po članu posade će iznositi 36 eura po danu obustave (bruto iznos) za osobe zaposlene u punom radnom vremenu odnosno odgovarajući razmjerni iznos od 36 eura za osobe koje rade u nepunom radnom vremenu. Dani tijekom privremene obustave u kojima član posade koristi bolovanje ili godišnji odmor nisu uključeni u izračun naknade.

Potpora ovlašteniku za plovilo i članovima posade se dodjeljuje u protuvrijednosti u kunama, a obračunava se prema mjesečnom tečaju Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi Zahtjev za potporu.