Članci arhiva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima u skladu s Javnim pozivom za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. 

Javni poziv otvoren je do 24. studenoga 2020., a objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva na poveznici:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/poticanje-otocnog-gospodarstva/3889

Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti su otočni poslodavci (fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe) koji neovisno o svom sjedištu, svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima.

Podnositelji zahtjeva za potporu mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:
– da na otocima obavljaju djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka (članak 35. Zakona)
– da zaposlenici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
– da zaposlenici koje zapošljavaju rade kod istog Podnositelja zahtjeva za potporu najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Podnositelji zahtjeva za potporu nije veći od 50% i
– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Člankom 6. Uredbe propisano je da Podnositelji zahtjeva za potporu na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku, koju isplaćuje Podnositelj zahtjeva za potporu, bez doprinosa na plaću.

Podnositelji zahtjeva za potporu na otocima druge skupine, među kojima je i otok Ugljan, imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku koju isplaćuje Podnositelj zahtjeva za potporu, bez doprinosa na plaću.

Potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima dodjeljuju se, u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima i mjeru očuvanja radnih mjesta, za djelatnosti koje su od važnosti za gospodarski razvoj otoka.