Članci arhiva

Jua:
Dobar dan cijenjeni Kualjani i Kualjke, furešti i furešte, dame i gospodo, dico kualjska, stuaro i mluado ili kako se god oćete nazvati.
Evo došlo je vrime da puočmemo sa suđenjun krnevualu. Da vas uputimo u stvuari i doguađanja zbog kih je kriv i zbog čijega je sagriši. Pogljedajte ga kako se sada lipo smije, ali nakon ovije presude mislimo da mu nijeće baš biti do smiha, ki znua možda i ku koli suzu pušti do kraja.


Un:
Pa počmimo sa osudun!
Prvo da vas upoznuamo sa krnevualun. Ovuaj nuaš krnevua ima dugu povijest posluov. U vrime kad je ribarstvo cvitalo i šuoldi su padali ljudima iz tašak tako je i nuaš krnevua krijenu u biznis sa brodima. Kako mu to ni bilo dosta pošto je un polivalentan i predvidi je budućnost ko Nostrodamus i Baba Vanga zajedno, da će Kali postati meka turizma, best Europe destination, dua se u ugostiteljstvo.


Jua:
Ma sve je to lipo, neka čovik ruadi, neka zaruadi, biti će bolje njemu i nama u selu, ali ko ča stuara poslovica govori da se pokriješ dekun koliku imaš, tj. da ne moreš siditi na dvi katride, a znuamo kako Kualjani nikad nemaju mira pa tako i ovuaj nuaš krnevua. Sve je bilo dobro dok brodi nisu počeli ruzinati, mriže se puarati i spiza zaguarati.


Un:
Sve je to pomalo propalo, jedino je nešto od zimmer fraijov ostalo! Brodi su se prodali, šuoldi se potrošili i ni bilo nikakvog drugog izbora nego kako biva u ovin našin selu ča je puno šuoldov da ne znamo di ćemo s njima, bolje puojti u politiku nego u rukama držati motiku! Kad ti zagusti u politici se opusti! To mu je bi moto da se kandidira za načelnika.


Jua:
Bogati, i jua bi se kandidirua za načelnika, ča treba muoj prijatelju?


Un:
Ma ča to neznaš, učiniti ti je veliku vičeru za familiju i rođaci, po mogućnosti ča više to bolje, opiti ih, najisti ih i skupiti potpisi, obećati in da će svaki biti direktor kali tune, cromarisa, sloge, nadzornik radova u općini, električar, čistuač, bagerist, komunalni reduar itd. Kako stoji u zuakonu ako mesto ima od 1000-2500 stanovnika, a naše ima, dovoljno je skupiti 70 potpisov, taman familija!


Jua:
Da da. A čuješ, ako je to tako kako ti govoriš unda je bolje možda ne činiti toliki trošak i ne znaš oćeš li biti načelnik ili ne, podržati nekoga ki ima višu familiju od tebe pa ćete tuaj staviti za direktora komunalnoga poduzijeća Gripe d.o.o .

 

Un:
Tako da ti je nuaš krnevua skupi potpisi, ali očito ni počasti puno ljudi koliko i njeguov suparnik tako da mu puška tuaj put ni opualila! Ali svaka muaška ima mlika kad tad pa tako i njegova. Vidi je un da bi bilo najbolje puojti u koaliciju.


Jua:
A čuješ, ča više familijov to ti je više vjerojatnost da ćeš duojti na vluast!


Un:
A e, a ča ćeš, tako ti je to kod nuas Balkancov. Glasa se po strankama i familijama, a ne po vridnosti, znuanju i škuoli čovika. Nego puštimo se mi politike, još se nismo usrićili od njije do sada, pa nijećemo ni sada. Tako da ti je na kraju Koalicija dobila vluast, i komunalno poduzeće Gripa d.o.o svuoga šefa.


Jua:
A tako ti to, ali da se razumimo, vidiš ča se sve doguađa na razini države od sanaderov, milanovićov, oreškovićov, vidoševićov itd. tako da bi nan bilo isto ki duojde da duojde jer smo previše u banani pa da se rekupijuamo preko noći.


Un:
Tako ti je to bilo ka se došlo na vluast, došle su i nove ideje. Da se razumimo sve je to bilo idealno programski i neke ideje su dobre bile ko dizalica u Lamjani.


Jua:
A stvarno dizalica je bila pun pogodak, ali kako su se orijentirali ka su stavili dizalicu da odmah ruadi, da čini šuoldi i da digne poduzijeće na noge zaboravili su da u danuašnje vrime nišće ne grije bez papirov. Tako da nisu testirali dizalicu, niti su imali pravovaljane papire za rad sa njun i dobili su zabranu od lučke kapetanije da dizalica ni sposobna za rad jer nema svu potrebnu dokumentaciju.


Un:
Ali dobro je, svo zlo sa tin, valjda će se to rišiti pa će se kajići moći dizati.


Jua:
A i to ča govoriš. Ali znuaš ča me još bada u oči, ono igralište na dražinama. Nema se ni za gume za podlogu, ograde su propale ako ih moremo zvati ogradama, truažili smo od europske unije zastave jerbo kako nisu napravili zaštitu od mišev na igralištu tako su se miši popeli na stupi i sve nan zastave pojili.


Un:
Ma nemuoj tako govoriti, ča ne vidiš da su svlačijone, fitnes dvorane, tuš kabine, zahodi sve po prvoklasnim europskim standardima. Ka su vidili slike na internetu najuavila se Barcelona da ih zapišemo u rokovnik za ljetne pripreme jerbo da imaju uz suav taj nogometni centar lipu plažu u blizini cirka 200m sa pontonima i buovama za ostaviti svoje jahte i sa luksuznim restoranima i hotelima.


Jua:
Kad smo već kod sporta i leta siti san se Streetballa, Ajme kako nan je lipi bi!


Un:
E baš tako, lutrije, vatrometi, novi koš, pitura, puno ekip, vrhunska zabava i organizacija.


Jua:
E ali ni bilo baš sve bajno kako se govorilo, imali smo izazovi od pojedincov da se odigra utakmica između njega i jeduoga od organizatorov jedan na jedan ili ti ga po njegovu tešta tešta pa ako un dobije Streeetballa nema, pošto mu doma muala dica plaču i ne zna di će s njima pa mu smijeta.
Pitura se dom i sve se napravilo kako treba, zagruadilo se da se ne gazi i autima ulazi ali naši ljudi iz vrha su maknuli te barikuade i ko prajci kad vidu blato odmah autima na frišku pituru parkirali tako da smo morali još jednu ruku piture dati i dom nanovo prati.


Un:
A ča si zaboravi ča je sa smećun prvi dan bilo, dogovoriš se jedno sa našin komunalnin poduzijećun i pluatiš ih za odvoz smeća, čišćenje, binu, pruanje doma, a mladost ga oprala zajedno sa DVD-un i sve to da bi na kraju mladost u nedilju zvuali da je dom šporak i katastrofalan pa ga je mladost na kraju suama očistila.


Jua:
Da da, sve je to mladost razumila i da se dogodi nesporazum, ali jedino mladost ni razumila kako ona organizira većinu tih manifestacija kako bi se ljudi mogli zabaviti i zaboraviti na svoje probleme da in se naplaćiva sve od A do Ž (smeća, bine, itd. ča si ti već nave gori) umesto da in oni pomožu em ako nisu financijski, a skoro nikad nisu, bar sa smećun i tima stvuarima da se to ne pluaća.


Un:
Kad smo već kod šuoldov i leta nisu nan ni fiješte bile bajne.
Počijeti ćemo od ribarskih:
Uvik na isti kalup, bez imalo novih idej i sadržajov, program razvuodnjin, pošli na dvi žinske: za neoženjenih – Lidija, a za oženjenih i 50 + Zorica da i stuari malo uživaju.
Ali nisu ni one toliko loše koliko one svađe oko metrov i centimetrov od šanka koliko će biti najam ovu godinu. Je li metar dužni, metar kvadratni, metar kubni... kuome je duži kuome je manji.


Jua:
Ali ni samo Ribarska bila slaba, uvatimo se malo Plivarice.
Svaka čuast organizatoru na trudu, lipe zgodne pivačice dove, jope za neoženjenih, ali to se ni čulo ni do Kljitije, jerbo je un tu večer spua ko muala beba i ni nišće ču tako da morete zaključiti kakovo je bilo ozvučijenje, a da o cijenami ne govorimo.
Cijene su bile jače nego na Stradunu, Zrću, Hvuaru....sutra dan u tuaškama propuh, a gluave ćuare.
Sva srića ča je bila na kraju miseca, a pluaće su tek od prvoga pa su ljudi nekako proskucali tih puar dan.


Un:
Ali to ni jedini novitet u selu, počela je izmjera za katastar u selu.
Čuli smo da je tuote bilo svijega, premišćale se mocire, svaki babulj se gljeda, pilale su se gruane jerbo su ulazile u tuje zemljište, nosili su se sići ciminta da se svoje oznuači. Čak su se neki pokušali upisati na tuja zemljišta.
A svašta sa tun intruadun i stuarcima.


Jua:
Nego je li znuaš muoj prijatelju ča se sprijema za vo leto, ča nisi ču?


Un:
A nisan nišće ču, pravi mi


Jua:
E znuaš nuaj ribarski muzej ča je treba biti na Batalaži, e sa će u sklopu tuoga ribarskog muzeja na kraju napraviti i podvodni muzej i zbog tuoga su ostavili onuaj potupljeni bruod na Batalaži. Govoru da će organizirati tečaj za ronioce po makini i unutrašnjosti, a na kuvijerti će se napraviti restoran di će ti se noge do kolena močiti, melem za turisti.


Un:
Kad smo već kod brodov, dotaknimo se malo vijezov po našin mestu.
Znuate i suami da sa svaki kajić ima svuoj vijez sa rednin brojun i to je dobra stvuar, čini mi se da je cijena 50 kn po metru dužnom za cijelu godinu. Ali možda ne znate da su se ti vijezi pluaćali našemu komunalnom poduzijeću, ali pošto je sa rive u cijelima Kalima uzela pod svoje županija, tj. obale i lučice, sa suav prihod grijede njima tako da je i to korak unazad financijski.


Jua:
Sve novost na novost pa tako i odvajanje otpada, ne bi se čudi kako je vijez uzela županija da se to napluati na drugu bandu pa nan tako poskupu komunalije. Znuate da imamo zelenih otokov za odvuajanje smeća, ali žalosno je ča nemamo reciklažno dvorište i to sve vozi kamijonima u grad, pluaća se trajekt, veliki troškovi, ali ča je tu je. Valjda će u budućnosti biti jedno reciklažno dvorište kuo će omogućiti da se ljudima smuanju troškovi. Tako da je prikladniji naziv zeleno Diklo nego zeleni otok jer se sve to odvozi u grad u Diklo.


Un:
A već su bili i počeli problemi oko svijega tuoga, kako je sve to došlo na naplatu tako se pričalo da su pluaće kasnile, da su ljudi ruadili za blagdani, a da in to ni bilo naknadno pluaćeno, ni božićnice ni bakaluara, nijanka ni kemijskih, ni upaljuača, ni kalendarov.


Jua:
Kad smo već kod problemov imala ih je mladost sa organizacijun ovih maškar. Doša je čovik reći odboru da mu se vrne dug od 1800 kn od prije sedan godin za pilu ku je mladost kupila, a un ju je koristi za osobne potrebe, kako svi truažu šuoldi od mladosti tako se i un provua ogrebati. Ukoliko mu to mladost ne vrne zapriti je da će sun puojti u El-si i nadomiriti dug.
Ali to ni bi jedini problem, pojuavi se problem oko traktorov puar dan prije maškar.
Svaka čuast ljudima ki su voljni pomoći i ki su dugogodišnji vozuači i ovima sa ča vozu, ali ovu godinu su standardni vozuači bili spriječeni zbog posla tako da odbor ni moga na njih računati.


Un:
Pošlo se u potragu
Odbor je pročačka cijelo selo ki ima traktor i na kuoga god bi naletili jednuome je kuočnica, drugome se kolo ne vrti, trećemu je gorivo špuorko, četvrtome žena ne dua, itd.
Čak su bili prisiljeni puojti u Prijeko ali oni su ih lipo provali iskoristiti i truažili su da odbor srijedi da zemlja od Drvorada do trajekta bude priješka. Dvua su bila protiv, a jedan je bi za samo da se traktor vozi. Sve za povorku i maškare. Ali srića već je bila katastarska izmjena u Kali i to ni bilo moguće.


Jua:
A čuiješ kako san imua čuti da se odbor malo buni i oko još nekih stvuari ča su se vukle od prijašnje godine. Kad su završile maškare, sutradan se ujutro pošlo popisati piće ča je ostalo i popuodne se je pošlo to vrnuti, kad na kraju fali 5 buoc najskupljega alkohola, a znua se ki ima ključ osim odbora.
Ali neka mu je.


Un:
Ajmo se mi malo vrnuti jopet našemu krnevualu i privjesti ovu osudu kraju.
Kriv je za ovo sve ča ste čuli i ča smo ispisali, ča nan je mesto ovakovo kako jie, ča je muala riba u moru i ča su zabrane na 5 vaguni u vin misecu i to nas najviše boli, jer živimo od ribarskog mesta i zuato ga užgite.


Jua:
E čekaj, čekaj, čekaj. Prvo moruamo staviti podlogu, ni to više ko ča je i do sada bilo.


Un:
A ČA, A ČA?


Jua:
A vidiš kako nan je lipi Dom pa da ga ne zaseremo, jerbo da će se staviti grijajuća neka podloga pa sa moruamo zaštititi sa škaljun.


Un:
A nišće, parićuajmo tu škalju pa ga užgimo!

NAŽGI GA, NAŽGI GA!