Članci arhiva

Cijenjeni Kualjani i Kualjke, furešti i furešte, dame i gospodo ili kako se god oćete nazvati.
Ovun rečenicun smo počeli sve viezano za maškare pa ćemo s njun i završiti.

Evo ovako, vrime je da se osvrnemo i zaključimo Kualjske maškare 2017. Odma treba nagluasiti da su završene sa nevjerojatnih 48000 kun plusa. Vrime nas je jope poslužilo, povorka je bila stvarno juako velika, luda i zabavna, čak smo čuli od puno ljudi da ovakove ni bilo već dobrih 10 godin, ako ne i više.

Fuala svimi maskiranimi skupinami ča su se obukle i uveličale povorku. Inače bilo je 26 maski u konkurenciji, ča je stvarno juako puno, a podilili smo 7 novčanih nagrad, ča je isto dobar bruoj.
Ča se tiče dječjih maškar i tamo je bilo 25 maski i stvarno smo se potrudili da svako dite na Domu bude nagruađeno.

Možda ste imali i priliku čuti da dovodimo televiziju bili smo u pregovorimi i sa NOVA tv i sa HRT-un do zuadnjega dana, ali zbog važnijih obavez i snimanjov nažalost nisu bili u mogućnosti duojti.

Fuala gostimi iz Njemačke ča su dodatno podizali i užuarili atmosfijeru.

Fuala našimi druagimi kuharimi ča se svake godine odazovu i 10-tuak dan kuhaju za cijelo selo, a to su Milivoj, Šišmar i Drhći.

Fuala našimi traktoristimi, Zuoki, Marinu Kuarlu, Denisu Duju i Klaudiju Zelenome ki se također uvik odazovu, te ekipi kua je bila s njimi, a to su: Boško, Bubre, Kašeta, Mavra, Kujar, Paulo, Kumpir i Badžo.

Fuala Caru ča nan je ispilua duaske i lezonit za izradu.

Fuala stuaromu Šišmaru ča nan je načini agregat.

Fuala udruzi Kančuolica na pomoći pri organizaciji dječjih maškar i svijemu općenito ča činu za našu dicu.

Fuala vrtiću i škuoli ča uvik sudjeluju u manifestaciji.

Fuala Lovri Vidovu Lolu ča uvik dua sve od sebe ča se sponzorstvov tiče.

Fuala mlađimi naraštajimi ča su pomuogli u organizaciji i izradi krnevuala, jer ubrzo i njih čeka organiziranje svih ovih manifestacij.

Fuala šefu izrade krnevuala, Dinu Jeleniću Galu.

Fuala ekipi ča se potrudila oko izložbe krnevualov na domu.

I najviše fuala svimi sponzorimi, ča već druge maškare zaredun i lanjski Streetball Kali sponzoriraju u stvarno velikin broju i bez Vuas svih ovo bi bilo puno teže za organizirati! To su riedun:

BELICA I EVA D.O.O.
RO DAMIR MIŠLOV GALO
KALI TUNA D.O.O.
MAPA D.O.O.
ZRINSKI D.O.O.
RO CEKO
PZ MASLINA
RO ČEDO ŠKOLJAREV
MARINA NJIVA D.O.O.
GEODETSKI URED NATAŠA GRZUNOV
EL SI
RO MOĆUN
MROTINE D.O.O.
RO KNEŽAK
RO KARLO SANTANA
FRUTIKO GROUP D.O.O.
FULIJA D.O.O.
FRUTIKO D.O.O.
RZ OMEGA
RO IVICA GOBIN
METAL OBRADA KURTIN
RO B.FISHING.CO
RO PURUARA
PERO KOLEGA-PIRULA
ŠIŠMAR
HRIPA D.O.O.
TULJAN RIBARSTVO D.O.O.
FRIZERSKI SALON ANA
FRIZERSKI SALON LANA
FRIZERSKI SALON MARESA
ELEKTROINSTALACIJSKI OBRT VIDOV
KOZMETIČKI SALON DERMIS
CROMARIS D.O.O.
BEACH BAR MAVRA
CAFFE BAR RIVA
CAFFE BAR TRATA
CAFFE BAR MIRNA
CAFFE BAR I MESNICA BUBALO
MESNICA ŽBREGO
MESNICA DRAŠE

VELIKO FUALA SVIMI SPONZORIMI!

Fuala svimi ljudimi dobrije volje, stuarimi i mluadimi, Kualjanimi i fureštimi, ki su na bilo ki nuačin sudjelovali u ovogodišnjimi maškarami. Neka ne zamiri neko ako smo ga slučajno izostavili, ni namjerno.

Mi ko odbor smo stvarno duali sve od sebe ča smo mogli u vome trenu, i nuadamo se da smo Van uspili opruavdati povjerienje i vrnuti maškare bar na onuaj približan i prepoznatljiv nivo, ko ča su nekad bile. Sad Van samo moremo obećati da ćemo dogodine provati dati još više od sebe!

Lipi pozdrav, i nuadamo se da se dogodine vidimo u još višemu broju!


Organizacijski odbor „Kualjska mladost“