Članci arhiva

Uređuju se vidikovci i odmorišta u sklopu projekta Avantura otok:

U okviru projekta održivog razvoja otoka „Avantura otok – Insula ager visitatio“ u tijeku su radovi na obilježavanju maslinskih i biciklističkih putova te uređenje i opremanje ukupno 12 odmorišta i vidikovaca na području općine Preko. U sklopu projekta obnovit će se i staza koja spaja općine Preko i Kali na predjelu Konali-Drage.

Mjesta za odmor su postavljena na atraktivnim točkama kao što su uvala Činta – crna suza u Čeprljandi, Gominjak i Lokva Cezunj – plava suza u Lukoranu, odmorište Napolenova kapa i uređeno pojilište za ptice Vrnj u Preku, Gorina u Poljani, Gora u Sutomišćici, arheološki lokalitet Liburni u Ugljanu, Željina u Poljani, uvala Svitla Preko te odmorište Antički mlin u Mulinama koje je i početna točka projekta, uz koje će biti postavljena maketa Antičke uljare pokraj jednog od najpoznatijih arheoloških lokaliteta na Jadranu.

Dugoročni cilj je povezivanje otoka Ugljana i Pašmana biciklističkim stazama

Novim biciklističkim putevima povezati će se kulturni spomenici poput tvrđave sv. Mihovila i antičke uljare u uvali Muline, s drugim dosad mahom neotkrivenim lokalitetima u zaleđu otoka, a autori projekta Općina Preko, Turističke zajednice Općine Preko i mjesta Ugljan te LAG Mareta, planiraju da se dugoročno na ovaj način cikloturističkim stazama povežu otoci Ugljan i Pašman.

Projektom se uvažavaju prirodne i kulturne vrijednosti otoka Ugljana, u svrhu održivog razvoja, odnosno očuvanja kulturne i autohtone baštine, u podršci turizmu i tome pripadajućih gospodarskih aktivnosti. Zahtjevni projekt sufinancira se Programom razvitka jadranskih otoka pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova u iznosu od 830.000 kuna te sredstvima iz proračuna Općine Preko. Turistima će se pružiti i logistička podrška u obilasku otoka putem mobilne aplikacije Avantura otok i novih biciklističkih karata.