Članci arhiva

Upravni odjel Zadarske županije je Cromarisu krajem veljače 2017. izdao lokacijsku dozvolu za postavljanje 10 kaveza promjera 16 metara za prihvat i tranzit riblje mlađi - predrasta ) kod rta Zaglavić, u uvali Mala Lamjana.

Područje zahvata je oblika pravokutnika, smješteno kod rta Zaglavić u uvali Mala Lamjana u površini od 4.800 m², prema idejnom projektu za lokacijsku dozvolu iz veljače 2017. godine, koji je izradila tvrtka GIN Company d.o.o. iz Zadra.

Unutar koncesijskog polja predviđeno je postavljanje 10 kaveza promjera 16 metara između kojih bi bila postavljena hodna staza. Zona zahvata pravokutnog je oblika u dimenzijama 40 m x 120 m.
Na temelju lokacijske dozvole ne može se započeti sa provedbom zahvata u prostoru već je potrebno prije ishoditi Ugovor o koncesiji.