Članci arhiva

U tijeku je legalizacija priključaka na mjesni sustav odvodnje koji održava novoosnovano komunalno poduzeće Odvodnja Kali d.o.o.

Odvodnja Kali poziva sve korisnike koji su se proteklih godina priključili na obalni kolektor odvodnje u Kalima, da službeno podnesu zahtjev i tako legaliziraju svoj priključak na kanalizaciju.

Po riječima direktora Odvodnje Lovre Čačića, inženjera građevine, u Kalima je zasad na kanalizaciju spojeno 70-80 objekata. Kanalizacija se dosad nije naplaćivala jer sve do prošle godine u Kalima nije bilo registrirane firme koja bi vršila naplatu i održavala odvodnju. Poziv je objavljen na službenim internet stranicama Općine Kali.

Odvodnja Kali isto tako poziva i one koji su zainteresirani za nove priključke da podnesu službeni zahtjev za priključenje. S obzirom da u Kalima još nema izgrađenih sekundarnih kolektora kroz mjesto, ova opcija je uglavnom moguća za objekte uz obalu i glavni obalni kolektor, koji vodi od Brgačelja do Rahorače. Plan je i zakonska obveza priključenja svih korisnika koji imaju uvjete za priključenje.

Spojenima na kanalizaciju varijabilni troškak od 5,94 kuna po metru kubnom potrošene vode

Na sjednici održanoj 16. veljače 2017. nadzorni odbor Odvodnje Kali donio je odluku o cijeni vodnih usluga odvodnje. Odlukom su definirana tri tipa korisnika i tarifa: stambeni prostori, mali poduzetnik i veliki poduzetnik. Uslugu odvodnje plaćat će samo oni koji su spojeni na sustav odvodnje.

Za korisnike u stambenim prostorima cijena se sastoji od fiksnog dijela usluge od 25 kuna mjesečno po kućanstvu i varijabilnog dijela koji se naplaćuje prema utrošku vode, po cijeni 5,94 kuna po metru kubnom potrošene vode.

Za stambene prostore koji pak nisu spojeni na vodovod već se koriste gusternama, a priključeni su kanalizaciju, plaćat će se fiksni dio usluge od 25 kuna mjesečno po kućanstvu, plus 12,47 kuna mjesečno po članu kućanstva.

Istu cijenu za varijabilni dio od 5,94 kuna po metru kubnom potrošene vode, plaćat će i poduzetnici uz razliku što će mali poduzetnik plaćati još fiksni dio 35 kuna mjesečno, a veliki poduzetnik 45 kuna mjesečno. Pod malim poduzetnikom se smatra onaj tko zapošljava do 10 zaposlenika, a velikim poduzetnikom preko 10 zaposlenika.

Varijabilni dio potrošene vode obračunavat će se prema isporučenoj količini vode očitanoj na glavnom vodomjeru korisnika koji vodi Vodovod d.o.o. Zadar.

Dugoročni plan: Spajanje u Aglomeraciju Kali-Preko

Nažalost, čak i uz ovu naplatu usluge svim trenutno spojenim korisnicima, prihodi ipak neće biti dovoljni za pokrivanje godišnjih troškova rada komunalnog poduzeća Odvodnje Kali. Brojka od zasad 80 spojenih korisnika jednostavno je premala da bi se njome pokrili godišnji troškovi.

Dugoročni plan je racionalizacija poslovanja kroz spajanje s Prekom u jedno komunalno poduzeće koje će pokrivati vodnu aglomeraciju Kali-Preko i vodnu aglomeraciju Ugljan.

Dio naknade za razvoj koristit će se za redovito poslovanje Odvodnje Kali

Na sjednici Nadzornog odbora Odvodnje Kali d.o.o. održanoj 20. prosinca 2016. donesena je zato odluka o korištenju Naknade za razvoj za redovito poslovanje Odvodnje Kali, kao neka vrst privremenog rješenja.

Prema ovoj Odluci novčani iznos u visini do 20% od ukupnih godišnjih prihoda naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kali (koji se procjenjuju u ukupnom godišnjem iznosu od 180.000,00 kn) ili okvirno 36.000,00 kn, može se koristiti za redovito poslovnje Odvodnje Kali, s tim da se navedeni iznos u cijelosti vrati iz drugih načina sufinanciranja. Ova odluka je vremenski određena do 1.7.2017., nakon čega prestaje njena valjanost.

Predsjednik nadzornog odbora Milan Pažek na sjednici je bio mišljenja da se naknada za razvoj koristi za razvoj mreže, da se pokuša ambiciozniji plan, da se što više sredstava ulaže u ravnomjerni razvoj mreže, ali je pristao na kompromisno rješenje.

Načelnik Duško Vidov kao Skupština društva dao je prijedlog da se određeni postotak odredi od naknade za razvoj za redovito poslovanje Odvodnje Kali d.o.o.

Član odbora Petar Kolega bio je mišljenja da treba strogo odvojiti sredstva za redovito poslovanje, naknadu za razvoj ostaviti u cijelosti za ravnomjerni razvitak mreže, a ovu odluku uputiti na Općinsko vijeće kao nadležno tijelo.

Silvia Vitlov je bila postavila pitanje Zašto se prije na Općinskom vijeću nije zatražilo veća sredstva za sufinanciranje Odvodnje Kali d.o.o

Direktor Lovre Čačić je bio mišljenja da naknada za razvoj treba ostati u cijelosti za ravnomjerni razvitak mreže, ali zbog nastale situacije Odvodnja Kali primorana je koristiti naknadu jer drugih izvora sufinanciranja trenutno nema.

Nakon duge rasprave, s dva glasa „za“ i jednim glasnom „protiv“ usvojena je navedena Odluka o korištenju naknade za razvoj za redovito poslovanje Odvodnje Kali.