Članci arhiva

Reagiranje na intervju s Berislavom Kolegom, objavljen 1. travnja 2017. na portalu KaliOnline:

Poštovani mještani Kali, poštovani čitatelji portala KaliOnline,

Mislio sam i nadao se da će kampanja za lokalne izbore u Općini Kali biti korektna, afirmativna i bez iznošenja teških kvalifikacija, da ćemo se natjecati u projektima, međutim, čitajući intervju kandidata za načelnika koji je iznio niz netočnih objeda, optužbi i insinuacija na moj račun, morao sam reagirati, i to kako slijedi:

Općina se ne zadužuje kako ste naveli nego se zadužila za gradnju kanalizacijskog kolektora još 2005. godine, za vrijeme načelnika Đenka Perina i Tina Vidova, u iznosu od 718.618,56 švicarskih franaka. Kredit se uredno vraća i još ga je bilo za vratiti na dan moga izvješća 31. prosinca 2016.godine 125.530 CHF, odnosno oko 900.000 kuna.

Podignut je i namjenski kredit u iznosu od 650.000 kuna za konkretne projekte: kupnju zemljišta za reciklažno dvorište „Zarabaniž“ oko 150.000 kuna, sufinanciranje Općine Kali u projektu Tratica oko 300.000 kuna i sufinanciranje gradnje Dječjeg vrtića oko 200.000. Kredit je, uz suglasnost Vlade RH, odobrilo svojom Odlukom Općinsko vijeće Općine Kali. Kredit još nije u potpunosti realiziran, a počet će se vraćati od siječnja 2018. godine. Financijsko stanje u Općini Kali je redovito i dobro, preostali dug je od mještana i drugih pravnih osoba kojima smo uputili opomene i koji to plaćaju, tako da je već sada situacija puno bolja.

Spominjete vlastiti interes i zapošljavanje. Sve što je napravljeno oko zapošljavanja je po Zakonu o jedinicama lokalne samouprave. Prema izjavama gospodina Kolege, ispada da su u 25 godina Općine Kali svi načelnici i donačelnici bili nepošteni i nisu radili na dobrobit zajednice i mjesta Kali – vrlo nekorektna izjava.

Iz intervjua: „Kandidat za zamjenika bit će Petar Kolega. Petar radi za Općinu Kali na pripremi EU projekata i natječaja raznih ministarstava i to je znanje koje nam je nužno u Općini. Smatram da je znanje koje Petar ima o projektima koji se pripremaju, o fazi u kojoj se nalaze i općenito o stanju u Općini dragocjeno i moramo ga iskoristiti uz njegov profesionalni angažman. Usudio bih se reći da je Petar najbolji produkt prošloga mandata u Općini Kali.“

Znate li vi, kandidate B. Kolega, da sam ja na početku svog mandata angažirao Petra Kolegu kao stručnog suradnika koji je radio po mojim naputcima i ono što sam mu ja rekao da radi i napravi. Hvalite njegov rad, a moj omalovažavate i negirate sve što je napravljeno, nekorektno od vas. Taj nekorektan stav dolazi od Nezavisne liste Zdenka Vidova, a Nezavisna lista Akcije mladih Tine Perin je praktički jedina, pored koalicijskih partnera, mene podržavala u projektima, na proračunu, i ja im se ovim putem zahvaljujem. Akcija mladih, i pored nastojanja vijećnika Zdenka Vidova, nije usko surađivala s vašom Nezavisnom listom jer su se od njega, odmah u početku mandata u vijeću ogradili jer su vidjeli s kim imaju posla. Sada uspjehe naše većinske suradnje u Općinskom vijeću i u drugim radnim tijelima u Općini želite priskrbiti za ono što vam nikako ne pripada jer ste to četiri godine rušili.

Za razliku od Nezavisne liste Akcije mladih, Nezavisna lista Zdenka Vidova niti jednom nije podržala proračun Općine Kali, a nije predložila niti jedan projekt u ove četiri godine, samo omalovažavanje i negiranje, nažalost, i osobna ljubomora i zavist, nekad rođaka i prijatelja, koji je pokrenuo list „Kljica“ koja je u biti KLJICA ZLA, zlobe, laži i antagonizma.

Vidim da ste u svom programskom nastupu podržali i neke projekte, što je pohvalno, koji su već u pripremi, na kojima se radi dugi niz godina, za koje postoje kvalitetne podloge, projekti i dozvole, čija realizacija je već pokrenuta, osmišljena i usvojena od Općinskog vijeća.

Puni ste ideja o razvoju turizma, što je pohvalno, ali ne spominjete krucijalni dokument - Strategiju razvoja turizma u Općini Kali, koja je donesena u ovom mandatu, u ovom sazivu Općinskog vijeća, a koji je vaša Nezavisna lista dočekala na nož s omalovažavajućim izgovorom “Što će nama strategija i di trošimo novce“. Kandidatu Kolega, ponudite nešto novo, ali realno, što ste sigurni da možete provesti, nemojte davati lažna obećanja jer ne znate što vas čeka, nemate iskustva u provođenju projekata i trebate učiti, što je normalno, a ne samo negirati i prodavati mještanima demagogiju.

Cijenim vašu osobnu podršku meni, ali vi ne želite vidjeti promjene koje su se dogodile, ne želite ih priznati i prihvatiti, a ja ću vas upoznati ako ne znate da sam u Općini zatekao Windovse 98 s katastrofalnom situacijom kompjutora, da sam to sve promijenio, hardverski i softverski, uveo novi računovodstveni sustav prilagođen poslovanju JLS-a, digitalnu arhivu, evidenciju digitalne katastarske izmjere, uveo komunalnog i prometnog redara u jednoj osobi, radi racionalnosti koju vi omalovažavate, jednom riječju, administrativni kapaciteti u Općini su potpuno drukčiji i puno bolji, ali vi to, nažalost, sve negirate i podcjenjujete. Sve je to rađeno u uvjetima kad je u dvije godine vraćeno državi i Ministarstvu poduzetništva oko 500.000 kuna zbog nenamjenski potrošenih sredstava kao i drugi sličan iznos od cca 500.000 kuna zbog drugostupanjske presude koja automatski stupa na snagu za koju je jednostrano prekinut Ugovor od strane bivšeg načelnika. Ukupno oko 1,000.000 kuna dugova je Općina Kali vratila, a projekti, obveze i rad nisu stali. Reći ćete da niste znali, da nismo transparentni.

Hripa ima određenih problema u likvidnosti , ali se upravo ovih dana oslobađa leasinga na kamion za smeće, dizalica za dizanje brodica je isplaćena i nažalost povećanim kvarovima na motornim vozilima čija zamjena nije bila moguća jer nije bilo natječaja. Ovu situaciju sam iznio na Općinskom vijeću, a po završetku izvješća završnog računa koji se podnosi do kraja travnja vidjet će se situacija u Hripi. U Hripi nisu dva direktora, novi direktor je došao jer je stari podnio neopozivu ostavku, sve je napravljeno po Zakonu o JLS..

Odlukom Općinskog vijeća, za koju Ste i vi, vjerojatno, digli ruku, deponij na Lokvi je odlagalište za šutu i građevinski iskop stavljen na upravljanje Hripi, a koji je djelomično, priznajem, izmakao kontroli. Saniran je upravo pismenom prijavom komunalnog redara prema direktoru Hripe.

Nemojte misliti da ste vi tzv. nezavisni izmislili demokraciju, nema stranačkih naputaka kojih se ja moram držati, ja imam svoj svjetonazor i apsolutno sam neovisan, a stranke su, ako niste znali, Ustavna kategorija i vrijednost našeg demokratskog društva.

Koji su to moji osobni interesi bili iznad javnih? Cijeli moj rad je javan i transparentan i svi dokumenti mogu se dobiti u Općini na uvid, a i sve je objavljeno na službenim stranicama Općine Kali. Krivi ljudi su svi koji vama nisu po volji! Koje sam ja to krive ljude postavljao, a ako baš želite znati, Knjižnica je mogla i drukčije funkcionirati, ali smo tražili rješenje upravo na tragu toga da zadržimo i pomognemo našim ljudima. A vi meni govorite o osobnim interesima!!!

Uvijek sam se borio i borit ću se da u Kalima rade ljudi, pogotovo mladi koji žele tu živjeti i to je moj moto, jer sam i sam povratnik s obitelji.

Je li vam jasno, Berislave, da se u mom mandatu u Kalima otvorilo 7 (sedam) radnih mjesta uključujući FLAG koji vam očito ništa ne znači. Jeste li svjesni toga da je mojim osobnim angažmanom FLAG-u danas sjedište u Kalima da je to jedna razvojna agencija, od koje Kali može imati velike koristi pogotovo u uvjetima smanjenog ribolovnog napora, koji nas vjerojatno čeka. I sve je to za vas ništa.

Što se tiče vaših iluzija, tj. bolje reći vašeg mentora iz Kljice o Stanjaru i Boru, to su ljudi koji su ostavili dug i pozitivan trag u ovom mjestu, dugi niz godina, kad se vi još niste ni rodili, kako dragovoljnim radom tako i profesionalnim radom, ali ovo mjesto ima ljude takve kakve ima i iz toga se ne može i svakome treba dati šansu.

Treba znati i umjeti sa, kako vi kažete, „ neadekvatnim ljudima“, napraviti dobar posao, a ja to uspješno radim, svojim iskustvom ,znanjem, savjetom i strpljenjem jer nema uspjeha preko noći. Samo naporan rad! A rezultati su tu i jako sam ponosan na njih.

Potpuna je i gnjusna laž da je rad Općine u ovom mandatu bio netransparentan, ali to su mjerila KLJICE ZLA, zavisti i ljubomore i omalovažavanja.

Održane su 34. sjednice Općinskog vijeća sa svaki put, minimalno, 10 točaka dnevnog reda, sve su objavljene na Internetu, svi zapisnici i snimci sa sjednice su na Internetu, svi mještani, koji god i kad god su došli u Općinu tražiti informacije, su ih dobili i uvijek ih mogu dobiti a ja sam svakodnevno na raspolaganju mještanima.

Nekorektno je to izjaviti i zbog ostalih djelatnika u Općini koji su radili na svim aktivnostima, koji su, dapače, informirani o svemu da bi mogli kvalitetno raditi, koji su polagali državne ispite.

Još jednom se zahvaljujem predsjedniku Općinskog vijeća gospodinu Milanu Pažeku (HSS), pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela i ostalim djelatnicima kao i Petru Kolega na suradnji u ovom mandatu, a nadam se i u drugom.

Obalna prometnica Tratica-Artina je projektno potpuno završena i prijavljena je investicija u iznosu od 2,500.000 kuna na mjeru 7.2. izgradnja Nerazvrstanih cesta Ruralnog razvoja (Samo nemojte reći da je to netransparentno i da nitko ne zna za to. Potpuno transparentno ispunjen je obrazac s potpunim objašnjenjima, Općinsko vijeće donijelo je odluku), a ja sam vam na pristupnoj cesti plaže Tratica pokazao kako to treba izgledati, pitajte mještane kako se to komentiralo.

Zgrada Malenica je privatno vlasništvo, detaljni plan Obalnog pojasa je usvojen na zadnjoj sjednici, a da vam ne govorim da nemate pravni temelj za rješavanje problema jer se radi o Pomorskom dobru i nadležnosti Županijske lučke uprave koja upravlja lukom Mul. Samo na ovom primjeru sam vam objasnio kako govorite o nečemu što ne poznajete. Nije jednostavno, ali treba znanja, vremena i novca.

U uvali Batalaža su se donošenjem Detaljnog plana uređenja stekli uvjeti da se može pristupiti projektiranju, riješiti pomorsko dobro, dobiti građevinsku dozvolu, prijaviti na natječaj i sagraditi taj dio mjesta. Projekt je u tijeku i bit će realiziran.

Nogostup do škole nije riješen zbog imovinsko-pravnih problema. Kome ćete platiti zemlju kad se ne zna čija je, a i zašto bi je plaćali ako je jedan metar izvan kolnika ŽUC-a, a cesta nije uknjižena, „ne postoji“, e sad se vi pravite pametni i opet ćete reći da niste znali i da nismo transparentni.

Novom katastarskom izmjerom, koju sam ja ishodio, upornošću prema Ministarstvu graditeljstva i Državnoj geodetskoj Upravi, a mi svi skupa s mještanima odradili, stekli su se uvjeti za gradnju nogostupa, i to u suradnji sa ŽUC-om. Više od dva puta davao očitovanje na Općinskom vijeću.

Nadam se da su vam ova moja objašnjenja i komentari pomogli u prosuđivanju i donošenju životnih odluka na dobrobit naših mještana kojima u konačnici polažemo račune.

S poštovanjem!


Načelnik Općine Kali
Duško Vidov, dipl. ing
.