Članci arhiva
Predupis djece u Dječji vrtić „Srdelica" Kali za pedagošku 2017./2018. godinu provodit će se od 2. svibnja do 26. svibnja 2017. godine. Pravo na upis imaju djeca od prve godine života do polaska u školu. Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić „Srdelica“ možete preuzeti u dječjem vrtiću radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 07.00 do 17.00 sati (ili sa službene internet stranice Općine Kali).
 
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je slijedeća:
  • preslika rodnog lista ili domovnice za dijete
  • potvrda poduzeća ili ustanove, obrta roditelja/skrbnika o radnom odnosu
  • OIB roditelja (izvornik)
  • Preslika osobne iskaznice oba roditelja
  • Liječničko uvjerenje- obavljenom sistematskom pregledu (izdaje
  • pedijatar)