Članci arhiva

 
U Općini Kali prema službenoj evidenciji registrirano je 1729 birača koji u nedjelju 21. svibnja mogu izaći na lokalne izbore.
Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kali ranije je objavilo pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća te zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Kali.
 
 
ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI
 
 
 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
  HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA. HSLS
  Nositelj liste: MARKO KOLEGA, dr. med.
   
 2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE . SDP
  HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
  Nositelj liste: DUŠKO VIDOV
   
 3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj liste: LOVRE VIDOV

   
 4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj liste: ZDENKO VIDOV
 
 
PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KALI
 
 
(1)
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA . HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositelj liste: MARKO KOLEGA, dr. med.

Kandidatkinje/kandidati :
 
 1. MARKO KOLEGA,dr.med.; HRVAT; KALI, ŠETALISTE BRGAČELJ 4I; rod. 10.07.'1963; OIB: 10137852607; M
 2. BORIVOJ KOLEGA; HRVAT; KALI, PUT MALE LUKE 24; rod.24.04.1959; OIB: 64851637330; M
 3. MILAN PAŽEK; SLOVENAC; KALI, ŠETALIŠTE BRGAĆELJ 53; rođ. 05.05.1961; OIB: 10339837043; M
 4. ANTE GOBIN; HRVAT; KALI, OTOČKA CESTA 89; rod. 04.09.1983; OIB: 42223860889; M
 5. MLADEN LONGIN; HRVAT; KALI, ŠETALIŠTE BRGAČELJ 28; rod. 1 '1.06.1949; OIB.. 43266734928., M
 6. NEVEN VITLOV; HRVAT; KALI, MUL 6; rod. 16.02.1970; OIB: 11735884867; M
 7. MIRNA LONGIN TREŠIN, oec.; HRVATICA; KALI, PUT MURVE 19; rod. 14.12.1978; OIB: 25080135669; Ž
 8. MARIJANA VIDOV; HRVATICA; KALI, ULICA VLAKA 16; rod. 07.03.1978; OIB: 38066338236; Ž
 9. NINA VITLOV; HRVATICA; KALI, MUL 6; rod. 18.09.1997; OlB: 96738875878, Ž
 10. LIDIJA MAROŠEVIĆ; HRVATICA; KALI, ŠETALISTE OTRIĆ 44, rod. 07.04,1970, OIB: 99165972441; Ž
 11. DORA KOLEGA; HRVATICA; KALI, PUT MALE LUKE 24; rod.11.03.1996; OIB 52226543326: Ž


(2)
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: DUŠKO VIDOV


Kandidatkinje/kandidati :

 1. DUŠKO VIDOV; HRVAT; KALI, OTOČKA CESTA 46;rod.06.10.1955; OIB: 67534247897, M
 2. MARIJO RICOV; HRVAT; KALI, ULICA BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA 5: rod.23.02.1944; OIB: 97589769587; M
 3. TINO KURTIN; HRVAT; KALI, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 8; rod.12.04.,1959; OIB: 05688465223; M
 4. ANĐELKA VIDAS; HRVATICA; KALI, PUT DOLCA 38; rod. 26.09.1976; OIB: 95382028781; Ž
 5. IVONA MIŠLOV; HRVATTCA; KALI, PUT SABIŠĆINE 20; rod. 07.03.1974., OIB: 91355322274; Ž
 6. ŽARKO GRZUNOV; HRVAT; KALI, GLAGOLJAŠKA ULICA 1; rod. 05.12.1956; OIB: 93642446535; M
 7. BELITA GRGUREVIĆ; HRVATICA; KALI, TEŽAEKA ULICA 17; rod,29.11,1952; OIB: 30298973806; Ž
 8. MILAN FRANOV; HRVAT; KALI, MUL 4; rod. 03.05.1958; OIB: 88907530473; M
 9. SANJA KOLEGA; HRVATICA; KALI, KAMENITA ULICA 3; rod. 15.07.1972; OIB: 80553841705; Ž
 10. MARIJA KURTIN; HRVATICA; KALI, ULICA PETRA ZORANIĆA 13; rod. 19.09.1979; OIB: 05104960482: Ž
 11. MILE KURTIN; HRVAT; KALI, ŠETALISTE BRGAČELJ 30; rod. 24.09.1943; OIB: 39014011810; M
   
(3)
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: LOVRE VIDOV
 
Kandidatkinje/kandidati :
 
 1. LOVRE VIDOV; HRVAT; KALI, KORNATSKA ULICA 14 rod. 14.01.1984; OIB. 49826247935; M
 2. MATEJA PERIN; HRVATICA; KALI, ZANATSKA ULICA 5; rod. 13.04.1987; OIB: 23400750361, Ž
 3. MARINA KOLEGA; HRVATICA; KALI, OTOČKA CESTA 67; rod. 02.08.1992, OIB: 67859825616: Ž
 4. MIŠEL GOBIN; HRVAT; KALI, KORNATSKA ULICA 23; rod. 11.01.1992; OIB:63074771767; M
 5. VICE GRZUNOV; HRVAT; KALI, KORNATSKA ULICA 5; rod. 23.01 '1984; OIB: 56429740474;M
 6. MICHELLE VITLOV; HRVATICA; KALI, ŠETALISTE BRGAČELJ 3; rod, 26.08.,I985; OIB:89422045359; Ž
 7. KARLO FRANOV; HRVAT; KALI, PUT GALIČARA 6; rod. 09.10.1994; OIB: 79714743390, M
 8. VANJA RUŠNJAK KURTIN; HRVATICA; KALI, KORNATSKA ULICA 16; rod. 28.01.1976: OIB: '1.1833840608; Ž
 9. DENI KOLEGA; HRVAT; KALI, OTOČKA CESTA 95; rod. 21.12.1992; OIB:02496856949; M
 10. PETAR KOLEGA; HRVAT; KALI, PUT TRATICE 20; rod. 24.08.1981; OIB: 89219821793; M
 11. ŽANA ŠARIN; HRVATICA; KALI, ULICA IVANA GORANA KOVAČIČA 2;rod.07.10.1992;OIB: 05662261824, Ž
 
(4)
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: ZDENKO VIDOV
 
Kandidatkinje/kandidati :
 
 1. ZDENKO VIDOV; HRVAT; KALI, VRGADINSKA ULICA 3, rod.29.02.1956; OIB: 70450531203; M
 2. BERISLAV KOLEGA, mag. oec.; HRVAT; KALI, TRG BRATSKI DVOR 1 ; rod.24.06.1986; OIB: 799961 51 117; M
 3. PERO KOLEGA; HRVAT; KALI, PUT TRATICE 20; rod. 18.12.1951; OIB: 64580679270: M
 4. ĐENKO PERIN; HRVAT; KALI, ZANATSKA ULICA 1; rod.21.12.1945', OIB: 54088835839; M
 5. SILVESTRA KOLEGA; HRVATICA; KALI, TRG BRATSKI DVOR 1; rod'.'10.07.'1959, OIB: 89040948156; Ž
 6. ZLATKA MIŠLOV; HRVATICA; KALI, ULICA MILENE RAKVTN-M|ŠLOV 9; rod. 04.10"'1978; OIB: 29322753835. Ž
 7. MLADENKO KOLEGA; HRVAT; KALI, ULICA POD BODULOVO 8; rod. 16.01.1948;OlB:35680610141; M
 8. DRAGOMIR PERIN; HRVAT; KALI, OTOČKA CESTA 70; rod. 30.06.1942; OIB: 40822612034; M
 9. LILIANA KURTIN; HRVATICA; KALI, KAMENITA ULICA 4; rod. 19.08.1955; OIB: 40612224001, Ž
 10. MARTINA VIDOV; HRVATICA; KALI, VRGADINSKA ULICA 3; rod.14.11.1984; OIB: 27864797727; Ž
 11. MAJA VIDOV; HRVATICA; KALI, VRGADINSKA ULICA 3; rod. 11.10.1990; OIB: 00410573800; Ž

 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KALI

 

 1. Kandidat: BERISLAV KOLEGA, mag. oec.
  Zamjenik kandidata: PETAR KOLEGA
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA

   
 2. Kandidat: MARKO KOLEGA, dr. med.
  Zamjenik kandidata: ZVONKO MIŠLOV, dr. med.
  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
  HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

   
 3. Kandidat: DUŠKO VIDOV
  Zamjenik kandidata: TINO KURTIN
  SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
  HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

 

PRAVOVALJANE U KANDIDATURE 
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KALI

 

(1)
Kandidat:
BERISLAV KOLEGA, mag. oec.;  KALI, TRG BRATSKI DVOR 1; rod. 24.06.1986; OIB: 79996151117; M

Zamjenik kandidata:
PETAR KOLEGA;  KALI, PUT TRATICE 20; rod. 24.08.1981; OIB; 89219821793: M
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

(2)
Kandidat:
MARKO KOLEGA, dr. med.; KALI, ŠETALIŠTE BRGAČELJ 41; rod. 10.07.1963; OIB: 10137852607; M

Zamjenik kandidata:
ZVONKO MIŠLOV, dr. med.; KALI, OTOČKA CESTA 22; rod.14.01.1965; OIB: 70690893786; M

Predlagatelj:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA. HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS

(3)
Kandidat:
DUŠKO VIDOV; KALI, OTOČKA CESTA 46; rod. 06.10.1955; OIB: 67534247897: M

Zamjenik kandidata:
TINO KURTIN; KALI, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 8, rod. 12.04.1959; OIB: 05688465223; M

Predlagatelj:
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI . HNS