Članci arhiva

Dragi moji Kualjani,

Mjesto Kali u kojemu živimo odraz je nas samih, naših htijenja, želja i mogućnosti! Pred nama su lokalni izbori, prilika da izaberemo osobu koju poznajemo, kojoj vjerujemo, koja se dokazala u radu za bolju budućnost svih nas.  Promjene koje smo pokrenuli vide se na svakome koraku, ali pred nama je još jako puno posla i samo ZAJEDNO MOREMO IZGRADITI JOŠ BOLJE KALI!!!

ZAJEDNO  SMO  NAPRAVILI:

 • sagradili nogometno igralište s  travom i  rasvjetom - IZVRŠENO OBEĆANJE!
 • svakom brodu dodijeljen je komunalni vez - IZVRŠENO OBEĆANJE!
 • uredili poljske putove, betonirali teško prohodne dionice, preko 1500 metara
 • sagradili smo pristupnu rampu za invalide na Domu i uredili tržnicu i ribarnicu
 • rekonstruirali javnu rasvjetu, ugradili 480 LED rasvjetnih mjesta,  2500 metara nove javne rasvjete
 • sagradili dječji vrtić i jaslice za cjelodnevni boravak djece
 • sagradili obiteljsku plažu Tratica s pristupnom prometnicom i šetnicom
 • sagradili oko 2500 metara vodovoda  
 • asfaltirali više od 3000 metara cesta
 • sanirali probleme u radu  kanalizacije, formirali tvrtku “Odvodnja Kali“ i omogućili daljnje priključke
 • pomogli i usmjeravali rad udruga „Kualjska mladost“, „Kančuolice“, „Kualjske ribarske noći“, “Posestrine i pobratimi“ i omogućili održavanje mnogih manifestacija
 • obavili katastarsku izmjeru i omogućili primjenu budućih razvojnih projekata
 • pripremili projekte za budućnost, s izradom prostorno - planske dokumentacije  

 

I zbog toga ZAJEDNO MOREMO:  

 • sagraditi obalnu prometnicu sa šetnicom Artina (2,500.000 kn), prijavljeno na Fond za ruralni razvoj - ZAJEDNO za turizam
 • potpuno obnoviti Dom kulture (8.000.000 kn) prijavljeno na natječaj Fonda za ruralni razvoj – ZAJEDNO za djecu, mlade i starije
 • sagraditi reciklažno dvorište sa sortirnicom „Zarabaniž“ – EU sredstva  ZAJEDNO  sa susjednim općinama Preko i Kukljica
 • urediti preostale plaže uz obalu mjesta Kali,Fond za razvoj turizma i Fond za regionalni razvoj, ZAJEDNO za turizam
 • sagraditi raskrižje-rotor u ulici Put Batalaže-kod Murve, ZAJEDNO za turizam
 • urediti luke Mul, Batalaža i Mala Lamjana  s komunalnim i nautičkim vezovima, dovesti struju i vodu, ZAJEDNO s Lučkom Upravom za razvoj turizma
 • sagraditi riblji gastro-punkt u Batalaži-Magazinu - ZAJEDNO sa zainteresiranim poduzetnicima, sukladno Strategiji razvoja turizma
 • sagraditi infrastrukturu i potrebne sadržaje turističko-rekreacijske zone u Maloj Lamjani - ZAJEDNO sa zainteresiranim poduzetnicima  i investitorima
 • sagraditi nogostupe do škole i zgrade Hitne pomoći  - ZAJEDNO sa Županijskom upravom za ceste
 • sagraditi cestu, dovesti struju i vodu u Gospodarsku zonu Vela Lamjana,  Fondovi za ruralni razvoj,  pomorstvo i ribarstvo - ZAJEDNO sa zainteresiranim poduzetnicima  i investitorima
 • proširiti mjesno groblje Dočić - ZAJEDNO sa zainteresiranim za grobnice
 • urediti Trg Bratski dvor sa zgradom  za umirovljenike te javna i kulturna događanja - ZAJEDNO  s Udrugom umirovljenika Kali
 • obnoviti stari dio zgrade Dječjeg vrtića „Srdelica“ za kvalitetniji predškolski odgoj,  ZAJEDNO s Dječjim vrtićem „Srdelica“

BIOGRAFIJA

Duško Vidov, rođen je u Zadru 1955. godine. Diplomirani je inženjer elektronike, podpredsjednik ŽO SDP-a , vijećnik Županijske skupštine Zadarske županije u dva zadnja saziva. Sa obitelji živi u ribarskom mjestu Kali na otoku Ugljanu. Za sudjelovanje u Domovinskom ratu odlikovan je više puta. U Domovinski rat uključio se kao dragovoljac, te je bio profesionalni vojnik od 1991. do 2003. godine. Organizator i zapovjednik postrojbe-bojne za održavanje i remont borbene tehnike i naoružanja postrojbi Hrvatske vojske s činom pukovnika do 2003. godine kada se demobilizirao, te u Kalima pokrenuo obiteljski posao vezan uz nautiku i brodsku opremu koji sada kao zaposlenici vode supruga i sin. Na lokalnim izborima 2009.godine bio je kandidat SDP-a za župana Zadarske županije i sa osvojenih cca 32 % glasova po ocijeni mnogih postigao vrlo dobar rezultat.
Nakon što je na poziv ribara iz Kali početkom 2010. g. preuzeo kao Upravitelj ribarsku zadrugu „Ribarska sloga“. zadnje dvije godine kontinuirano se bavi problemima i politikom ribarstva kroz HGK i HOK, te kao jedan od članova Koordinacije priznatih ribarskih zadruga u Hrvatskoj aktivno učestvuje u njihovom pozicioniranju na tržištu ulova i prerade ribe i ribljih proizvoda. Na lokalnim izborima 2013.godine pobjeđuje za Načelnika Općine Kali koju dužnost obnaša i sada kandidirajući se za drugi mandat Dugogodišnji je član udruge "Sv. Pelegrin"; koja skrbi o bolesnim i invalidnim osobama u Kalima, a član je i udruge "Kualjske ribarske noći"; koja promiče ribarstvo i marikulturu. Dobrovoljni je darivatelj krvi od rane mladosti.