Članci arhiva

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kali u novom sazivu, sazvana je za ponedjeljak 26. lipnja u 12 i 30 sati, u prostorijama općinske vijećnice Općine Kali.

Sjednica će započeti utvrđivanjem kvoruma, a dnevni red se sastoji od isključivo formalnih točaka u kojima se polaže svečana prisega, biraju radna tijela i predsjednik Općinskog vijeća. Općinsko vijeće Općine Kali broji 11 članova, a predsjednik i potpredsjednik se biraju minimalnom većinom od šest glasova među samim članovima vijeća.

Prva točka dnevnog reda je Izbor Mandatnog povjerenstva, druga točka je izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, uz utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika, iza čega slijedi svečana prisega članova Općinskog vijeća.

Treća točka je Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja, a sjednica će završiti izborom predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća kao četvrtom i zadnjom točkom dnevnog reda.