Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik kojim se ograničava ukupni ulov male plave ribe mrežom srdelarom. Ulov se ograničava na 75 tona po plovilu za svako mjesečno razdoblje do 31. prosinca 2017. godine. Pravilnik se primjenjuje od danas, 21. srpnja 2017. godine - priopćeno je iz Ministarstva.

„Ovim propisom od danas dodatno štitimo resurs male plave ribe u Jadranu uvažavajući pravila usuglašena na međunarodnoj razini. Ipak, nama su zaštita našeg mora i naših ribara na prvom mjestu. Stoga smo u dogovoru sa svim dionicima ovog sektora kontinuirano nadograđujemo propise koji će osigurati zaštitu male plave ribe u Jadranu i omogućiti razvoj održivog ribarstva. Mala plava riba daleko je najzastupljenija u ukupnom ulovu ribe u Jadranu i najtraženija među našim potrošačima. Uz ovakvu razinu zaštite resursa male plave ribe potrošači će i dalje imati mogućnost izabrati najkvalitetniju domaću ribu, a ribari će i dalje imati pune mreže“, izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Pravilnik uključuje iznimku kojom se omogućava ribolov u području:rt Oštro (Kraljevica) –Prapratni rt (o. Cres) –rt Selzine –rt Veli Pin (o. Plavnik) –rt Mali Pin – rt Sv. Mikula (o. Krk) –rt Kijac –rt Lipica od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. kolovoza 2017. godine, objavili su iz Ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede: Objavljen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima za plivaricu srdelaru

U objavu je upućen Pravilnik o ribolovnim mogućnostima za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom. Navedeni propis sadrži odredbe dosadašnjeg Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom (Narodne novine br. 123/16, 9/17, 41/17 i 59/17), odredbe o ograničenju ribolovnog napora prenesene iz GFCM preporuka te razdoblja redovite zabrane obavljanja gospodarskog ribolova koje su do sada bile propisane Pravilnikom o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom (Narodne novine br. 101/14, 125/14, 140/14, 147/14, 2/15, 37/15, 44/15, 134/15, 94/16, 118/16 i 123/16).

Osim navedenog, propisom se ograničava ukupni ulov male plave ribe iglice (Belone belone gracilis), inćuna (Engraulis encrasicolus), papaline (Sprattus sprattus), lokarde (Scomber colias), skuše (Scomber scombrus), srdele (Sardina pilchardus), srdele goleme (Sardinella aurita) i šaruna (Trachurus trachurus i Trachurus mediterraneus) na 75 tona po plovilu za svako mjesečno razdoblje počevši od 30. lipnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Ovim je propisom također napravljena iznimka kojom se omogućava ribolov u području: rt Oštro (Kraljevica) – Prapratni rt (o. Cres) – rt Selzine – rt Veli Pin (o. Plavnik) – rt Mali Pin – rt Sv. Mikula (o. Krk) – rt Kijac – rt Lipica od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. kolovoza 2017. godine.

Predmetni propis bit će objavljen u Narodnim novinama br. 71/17, od 20. srpnja 2017. godine, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave, odnosno 21. srpnja 2017. godine.