Članci arhiva

Idući četvrtak 17. kolovoza, u 11 i 30 sati u Općinskoj vijećnici u Kalima konačno će biti službeno predstavljena knjiga o Kalima na čijoj se pripremi i izdavanju intenzivno radilo posljednje dvije i pol godine.

U znanstvenoj monografiji o Kalima na skoro tisuću stranica razmotreni su prirodoslovni, humanistički, društveni i gospodarski aspekti razvitka mjesta. Kali su mjesto s bogatom poviješću i kulturnom baštinom, međutim dosad je bilo malo pisanih, javno objavljenih materijala o toj baštini. Izdavanje knjige to će promijeniti, a najribarskije mjesto napokon je dobilo monografiju kakvu i zaslužuje.

Priprema i tisak knjige o Kalima u nakladi od 700 primjeraka plod je dvogodišnje suradnje Sveučilišta u Zadru s Općinom Kali i Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti.

U monografiji su objedinjeni prilozi s dva znanstvena skupa - "O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Kali" koji je održan u Kalima 1999. prigodom obilježavanja 700. obljetnice prvoga poznatog spomena Kali, te znanstvenog skupa koji se u Kalima i na Sveučilištu u Zadru održao u rujnu 2015. godine – a čiji je cilj bio razmotriti sve relevantne prirodoslovne, humanističke, društvene i gospodarske aspekte razvitka Kali koji bi mogli pridonijeti osmišljavanju budućega razvoja te razmjerno male, ali u regionalnom i nacionalnom pogledu značajne otočne cjeline – naveo je urednik monografije profesor Josip Faričić.

Nakladnici knjige su: Sveučilište u Zadru, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Općina Kali, a uredništvo čine: Josip Faričić, Grozdana Franov-Živković, Ina Kolega, Edo Končurat, Duško Vidov i Slavko Vitlov.

Iz Općine Kali tako i službeno pozivaju zainteresirane mještane i goste Općine Kali da prisustvuju predstavljanju knjige Kali u vijećnici Općine Kali, u četvrtak, 17. kolovoza 2017. s početkom u 11:30 sati.

PROGRAM

UVODNA RIJEČ

Marko Kolega, dr. med, načelnik Općine Kali
Božidar Longin, dipl.ing, župan Zadarske županije
Prof.dr.sc.Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru
Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

O KNJIZI ĆE GOVORITI:

Izv.prof.dr.sc. Ante Bralić, recenzent
Prof.dr.sc. Josip Faričić, urednik

PRIGODNI GLAZBENI PROGRAM: Klapa Kali

Sadržaj knjige

Josip Faričić Predgovor 9

Uvod
Josip Faričić

Uvodne crtice o Kalima 15

Prirodna baština i prirodni razvojni resursi

Alan Moro, Damir Stanković i Bruno Aljinović 
Biostratigrafske i geološke osobitosti gornjokrednih i eocenskih naslaga otoka Ugljana 29

Josip Terzić, Tihomir Frangen i Jasmina Lukač Reberski
Hidrogeološke značajke područja Općine Kali na otoku Ugljanu 39

Denis Radoš
Geomorfološka obilježja Općine Kali 47

Stjepan Husnjak
Značajke tla i pogodnost zemljišta za poljoprivredu na području Općine Kali 67

Milenko Milović i Marija Pandža
 Flora Kali i okolice 81

Marija Pandža i Milenko Milović
Vegetacija Kali s okolnim otočićima 117

Hrvoje Čižmek
Ekosustav kaljskog akvatorija – morska staništa i vrste 131

Ante Blaće
Promjene u korištenju zemljištem u Kalima od 19. stoljeća do danas 137

Iz prošlosti Kali

Kristijan Juran
Osvrt na srednjovjekovne zapise o Kalima 155

Lovorka Čoralić i Maja Katušić
Fanti oltramarini i Croati a cavallo – vojnici s otoka Ugljana u mletačkim prekojadranskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću 163

Grozdana Franov-Živković
O kaljskim bratovštinama od 14. stoljeća do početka 20. stoljeća 179

Grozdana Franov-Živković
O kaljskim običajima od 15. stoljeća do početka 20. stoljeća 241

Stijepo Obad
Kultura rada i življenja u Kalima na otoku Ugljanu u 19. stoljeću 279

Vladimir Alavanja
O Kalima u Drugome svjetskom ratu 285

Frane Bojmić
Kali u Domovinskom ratu 317

Marin Buovac
Kali na otoku Ugljanu – dokumentirani razvitak otočnog mjesta na temelju grafičkoga i arhivskog materijala 331

Pavao Kero
Župa Kali 347

Kulturna baština – jezik, običaji, prakse, vrijednosti, umjetnine i književni izričaji

Josip Galić i Sandra Hadžihalilović
Osnovne značajke kaljskoga govora 409

Mislav Benić i Sandra Hadžihalilović
Kontrastivna analiza govora otoka Ugljana s osvrtom na kaljski govor 427

Ante Jurić
O imenu Kali 433

Nikola Vuletić i Vladimir Skračić
Iz kaljskoga tradicionalnog pomorskog i ribarskog leksika 443

Sandra Hadžihalilović
Govornički oblici mjesta Kali 453

Ivica Vigato
Jezik kaljskih glagoljskih matica krštenih u usporedbi s jezičnim osobitostima matičnih knjiga krštenih iz Kukljice, Preka i Sutomišćice 463

Livio Marijan
Glagoljaško pjevanje u Kalima na otoku Ugljanu 469

Ivo Brkić
Analitički osvrt na primjere žive folklorne prakse plesa i pjevanja u Kalima 2015. 499

Jasenka Lulić Štorić
Obnova „kualjske tradicijske nošnje“ 513

Jasenka Lulić Štorić
Ribarska praznovjerja u Kalima 531

Marija Kolega
Graditeljske faze crkve sv. Lovre u Kalima 539

Radoslav Tomić
Novovjekovna oprema crkve sv. Lovre u Kalima (17. – 19. stoljeće) 553

Livio Vidov
Tradicijsko graditeljstvo u Kalima 563

Livio Vidov
Ljetnikovac obitelji Dražić 583

Livio Vidov
Stari vodoopskrbni objekti na području Kali 591

Miroslav Granić
Povijesni grbovi na otoku Ugljanu s posebnim osvrtom na one u Kalima 603

Joja Ricov
Spomenik u reverendi 625

Pavao Jerolimov
Jozica Perović rođ. Dražić – prva školovana žena otoka Ugljana 629

Pavao Jerolimov
Prosvjetiteljska i nacionalna uloga kaljskih čitaonica i časopisa „Kualjski lumin“ 639

Robert Bacalja
Kaljski čakavski pjesnici 653

Sanja Vulić
Milena Rakvin Mišlov: dijalekatna i standardnojezična pjesnikinja i publicistkinja, promotorica kaljskih kulturnih vrijednosti kao nezanemarive sastavnice hrvatske kulturne baštine u cjelini 661

Tihomil Maštrović
Joja Ricov, pjesnik svoga zavičaja 675

Stanovništvo – demografske mijene kao zrcalo društveno-gospodarskih procesa

Grozdana Franov-Živković
Povijesna demografija Kali na temelju glagoljskih matičnih knjiga, knjiga bratovština i popisa stanovništva od 16. do početka 19. st. te tabličnih matičnih knjiga iz 19. st. 691

Kristijan Juran
Popis stanovnika Kali iz 1767. godine 731

Snježana Mrđen i Matea Jurica
Suvremeni demografski razvoj Kali 741

Desa Blaslov Dujela
O kaljskom iseljeništvu ili izvandomovinstvu 765

Zvonko Mišlov
Razvoj zdravstva u Kalima 791

Šime Ljubičić
Pučka škola u Kalima (od 1873. do 1920. godine) 797

Gospodarstvo između tradicije i moderniteta

Sanja Reiter i Mateo Bratanić

Razvoj ribarstva u Kalima do Drugoga svjetskog rata 817

Marko Blaslov
Ribarstvo u Kalima poslije Drugoga svjetskog rata 831

Slavko Vitlov
Ribarski brod „Tunolovac“ i ribarstvo Kali 859

Joško Božanić
Oceanska Hrvatska – fenomen kaljskih ribara u svjetskom ribarstvu 879

Vlasta Franičević, Lav Bavčević i Ivan Župan
Pregled razvoja marikulture u Kalima 901

Anamarija Lukić i Željka Tonković
Uloga društvenih dimenzija ribarstva u održivom razvoju Kali 909

Nina Mrkonja
Ribarstvo kao snažan lokalni identitet – antropologija ribarstva otočnog naselja Kali 921

Mia Brkljača, Jasna Rumora i Šime Marcelić
Stanje i perspektiva za razvoj maslinarstva u Općini Kali 939

Božena Krce Miočić, Jadranka Brkić Vejmelka i Ina Kolega
Razvoj turizma u Kalima 951

Ante Kolega
Smjernice razvitka kaljskoga gospodarstva 965

Erma Ivoš Nikšić
Mjesto Kali između tradicije i moderniteta 975

Summary 987