Članci arhiva

 

NAJAVA: Večer poezije pod nazivom "ŠVIERE DURUANJA" (štienje pisun kualjskih avutorov us kantuanje klape »Kali«). Srieda, 16. agusta 2017. u 9 uri navečer na taraci bivšega kafića »Neven«. (ko bude dažilo, program će se održati u Domu)

»ČA PO KUALJSKU«

ŠVIERE DURUANJA
(večer poezije)

Sviemu usprkos (Nedjeljko Franov)
izvodi: Sunčana Kolega

Suaga (Dragan Frakin)
izvodi: Dragan Frakin

Čin sa se izlega (Joja Ricov)
izvodi: Milena Dundov

Preminiti se (Nedjeljko Franov)
izvodi: Sunčana Kolega

Života šijun (Slavko Ivoš)
izvodi: Luka Perin

Iza (Nedjeljko Franov)
izvodi: Ana Vidov

Lumin (Milena Rakvin Mišlov)
izvodi: Sunčana Kolega

Trajatar (Nedjeljko Franov)
izvodi: Ana Vidov

Na sliku i priliku Boga (Joja Ricov)
izvodi: Milena Dundov

Ferua u škurituadi (Nedjeljko Franov)
izvodi: Zdenko Longin

Šviere duruanja (Dragan Frakin)
izvodi: Dragan Frakin

Tira – mola (Nedjeljko Franov)
izvodi: Luka Perin

Boća (Zoran Perin Džo)
izvodi: Milena Dundov

Škuri se (Nedjeljko Franov)
izvodi: Sunčana Kolega

Kie šuorte svit (Joja Ricov)
izvodi: Milena Dundov

Kua si ti nesmoda! (Nedjeljko Franov)
izvodi: Zdenko Longin

Tice nebeske (Dragan Frakin)
izvodi: Dragan Frakin

Faljen Isus (Milena Rakvin Mišlov)
izvodi: Sunčana Kolega

Novo srce (Nedjeljko Franov)
izvodi: Ana Vidov

Samo malo (Dragan Frakin)
izvodi: Dragan Frakin

To san te ti pitati (Joja Ricov)
izvodi: Milena Dundov

Žena, spara i brime (Nedjeljko Franov)
izvodi: Ana Vidov

Bruašćina samoćie (Dragan Frakin)
izvodi: Dragan Frakin

Jua jimun brata oči (Nedjeljko Franov)
izvodi: Zdenko Longin