Članci arhiva

U Rapcu održan 22. Susret ribara: Hrvatski ribari traže osnivanje Središnjeg državnog ureda za ribarstvo, beneficirani radni staž za ribare nositelje ribarskog obrta, niži PDV na ribu i druge morske organizme, poručeno je sa 22. Susreta ribara održanog u Rapcu.

Sa dvodnevnog okupljanja u Rapcu ribari su zatražili pojačani nadzor negospodarskog ribolova na moru, procjenu utjecaja predacije komarče na hrvatsko školjkarstvo, mjere za smanjenje šteta nastalih predacijom te stvaranje preduvjeta za koncesioniranje obale u svrhu operativnih potreba u školjkarstvu.

 Ustrajavaju da do konca ove godine Ministarstvo mora hitno izmjeni Pomorski zakonik i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u dijelu koji se odnosi na ribarstvo kao stratešku gospodarsku granu. Od tog ministarstva traže da pojača suradnju s Ministarstvom poljoprivrede u rješavanju ribarske problematike.

 Tradicionalni, 22. Susret ribara održan je u Rapcu 6. i 7. listopada u organizaciji Hrvatske obrtničke komore (HOK), domaćin ovogodišnjeg stručnog skupa o ribarstvu bila je Obrtnička komora Istarske županije, a pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, priopćeno je u subotu iz Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a.

Tradicionalni, dvadeset i drugi po redu Susret ribara u organizaciji Hrvatske obrtničke komore održao se u Rapcu, 05., 06. i 07. listopada 2017. godine (Hotel „Valamar Bellevue“ Rabac), pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. Generalni pokrovitelj 22. Susreta ribara je tvrtka CRODUX, a domaćin Obrtnička komora Istarske županije. Medijski pokrovitelji su Radio Labin i Glas Istre.

Predsjednik Organizacijskog odbora je Dalibor Kratohvil, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore, a članovi Organizacijskog odbora su:
Enrico Cernecca, potpredsjednik POK-a Istarske županije
Mato Oberan, predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
Robert Momić, član Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a

Na 2. sjednici Organizacijskog odbora, koja je održana 13.09.2017. utvrđen je konačni prijedlog tematskih izlaganja za 22. Susret ribara, na kojem se kroz stručna izlaganja i raspravu razmotrio niz tema koje su značajne za ribarski sektor:

Uvodno izlaganje predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
Aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva
Ribarstvo i marikultura u Istarskoj županiji
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. god.
Iskrcajna mjesta i luke iskrcaja, te ribarske luke
Koćarski ribolov
Jabučka kotlina – regulacija ribolova u Jabučkoj kotlini
Novi Zakon o morskom ribarstvu i inspekcijski nadzor u ribarstvu
Mjere upravljanja ribolom male plave ribe na Jadranu ( srdela i inčun) sukladno preporuci GFCM-a
Ribolov malim ribolovnim alatima
Prezentacija FLAG-ova – ( Lokalne akcijske grupe u ribarstvu )
Prezentacija LAGUR-a ”Alba”
Stanje marikulture u Hrvatskoj, s naglaskom na školjkarstvo