Članci arhiva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove godine nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpore male vrijednosti koja se provodi u skladu s Javnim pozivom za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima otvoren je do 31. listopada 2017.

U 2016. godini podijeljeno 8,5 milijuna potpore na 220 otočnih poslodavaca

Od ukupno 220 podijeljenih potpora otočnim poslodavcima u 2016. godini, s ukupnim iznosom od 8.493.277,13 kuna potpore, samo je sedam subjekata s otoka Ugljana ostvarilo pravo na ovu potporu, najviše iz Preka i Kukljice.

S otoka Ugljana najveći iznos dobila je PZ Maslina Kali: 33.871,65 kuna potpore, zatim Pistrina d.o.o. iz Preka 14.212,64 kuna potpore, Majpruz d.o.o. iz Kukljice 10.448,44 kuna, Bota d.o.o. iz Kukljice 9.496,88 kuna, IN Dizajn d.o.o. iz Preka 3.089,52 kuna, Stomatološka ordinacija Ankica Jurin iz Preka 2.053,57 kuna i Kačan d.o.o. iz Preka 2.040,65 kuna. 

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:
– da imaju sjedište na otocima
– da obavljaju djelatnost na otocima
– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% i
– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su:

1. broj zaposlenih radnika
2. obavljanje sljedećih djelatnosti na otocima druge skupine (razvijenim otocima): poljoprivredna proizvodnja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, sredozemno voćarstvo, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, povrtlarstvo); ekstenzivno i poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo; pčelarstvo; proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“; školjkarstvo; ronilaštvo; uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i konfekcioniranje koralja i spužvi; kamenarstvo za potrebe klesarstva; klesarstvo; proizvodnja morske soli; jedrarstvo; proizvodnja ribarskih alata; lončarstvo; izrada posebnih otočnih suvenira; turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim objektima i to: u hotelima, motelima, kampovima i marinama; brodogradnja, odnosno proizvodnja brodske opreme i remont brodova koji neće napuštati teritorijalno more Republike Hrvatske; proizvodna djelatnost koja uključuje znanstveno-tehnološka istraživanja i upotrebu visokih tehnologija (posebice tehnologija s visokim stupnjem energetske učinkovitosti i prijateljskim odnosom prema okolišu); informatička djelatnost; informativna djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda i to: prehrambenih proizvoda, pića, tekstila, odjeće, obuće, naftnih derivata, kozmetičkih preparata, proizvoda od gume i plastike, papira i proizvoda od papira, ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, metala i gotovih metalnih proizvoda, elektroničke, optičke, električne i motorne opreme i uređaja, namještaja i ostala prerađivačka proizvodnja; korištenje obnovljivih izvora energije, osim građevina za iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju; cestovni prijevoz putnika i robe ukoliko nije od općeg ekonomskog interesa i ukoliko nije subvencioniran; graditeljstvo; umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine; djelatnost socijalne skrbi i zdravstva; te djelatnosti humanitarnih i drugih nevladinih organizacija.

Korisnici potpora na otocima druge skupine (razvijenim otocima među koje pripada otok Ugljan) imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Više na linku (poveznici): Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima u 2017. godini