Članci arhiva

Općina Kali je u listopadu 2017. podignula kratkoročni kredit u iznosu od 1 milijun kuna kod Erste banke d.d. Kredit je podignut u kunama, rok vraćanja je 12 mjeseci u mjesečnim ratama, a kamata je 3,50% fiksna, uz jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva od 0,30%.

Odluku o kratkoročnom zaduženju kod Erste banke u 2017. godini donijelo je Općinsko vijeće na sjednici održanoj 26. rujna 2017., a novi kredit je aktiviran sredinom listopada.

Namjena kredita je financiranje tekuće likvidnosti i plaćanje prispjelih obaveza prema dobavljačima od kojih je pojedinačno najveći Cadcom d.o.o. iz Zagreba, za izvršene usluge katastarske izmjere.

Na inzistiranje vijećnika, na istoj sjednici održanoj 26. rujna, Općinsko vijeće donijelo je službeni zaključak da će se iz Općinskog proračuna isplatiti pozajmica Hripi d.o.o. u visini 200.000,00 kuna, radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Pozajmica komunalnom društvu Hripa d.o.o. također će se isplatiti uz pomoć sredstava prispjelih na račun Općine iz novog kratkoročnog kredita od milijun kuna kod Erste banke.

U ovom trenutku Općina Kali ima aktivirano ukupno četiri kredita, od kojih su tri kod Erste banke uključujući i novi kratkoročni.

Jedan dugoročni kredit u iznosu od 650 tisuća kuna i kamatu od 4,00% godišnje je 2015. podignut kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak - HBOR, a njegova otplata počinje teći od 1. siječnja 2018.

Ukupno kreditno zaduženje Općine Kali po novom stanju za sva ova četiri kredita iznosi zbirno oko 2,5 milijuna kuna, što je blizu 50% od realnih godišnjih proračunskih prihoda Općine. Uz prosječnu kamatu od oko 4,00%, godišnje, kamate na ova četiri kredita iznose zbirno oko 100 tisuća kuna godišnje.