Članci arhiva

Općina Kali traži radnike na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i poplava. Program javnog rada traje do 6 mjeseci, a bruto plaća iznosi 3.839,47 kn. Sve informacije se mogu dobiti u Općini Kali. Program subvencionira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Poslovi obuhvaćeni Programom su sanacija nerazvrstanih cesta u vlasništvu Općine Kali, čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava.

- U Program će se uključiti dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju.
- Program može trajati do 6 mjeseci, a bruto plaća iznosi 3.839,47 kn.
- Ukoliko osobe imaju više od 2 km od adrese stanovanja do mjesta rada, isplaćuje im se i trošak prijevoza.
- Program će obuhvaćati i drugu fazu provedbe u kojoj će se dio korisnika iz prve faze uključiti u poslove nadzora u sezoni požara.

Ciljane skupine

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;
- bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca, 
- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci, 
- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci, 
- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina, 
- korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

Cilj programa
Uključivanje nezaposlenih osoba u programe aktivacije na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičinih poplava.