Članci arhiva

Lučka uprava Zadar (LUZ) objavila je u elektronskom obliku natječaj za davanje koncesije za javno dobro u Gaženici na rok od 20 godina.

Natječajna dokumentacija izrađena je na Pomorskom fakultetu u Rijeci, određeno je Povjerenstvo koje će pregledati pristigle ponude u roku od 60 dana, a konačnu odluku donijet će Upravno vijeće LUZ-a na čelu s Božidarom Longinom. 

Najvažnija je to koncesija, koja bi trebala dati smisao novoj luci Gaženica i gradnji putničkog terminala. Budući koncesionar, a računa se na ozbiljne, provjerene i međunarodno iskusne tvrtke neće biti samo koncesionar te zgrade, kako se u početku planiralo i što je bio ključni faktor u političkim prepucavanjima oko gradnje terminala.

Službeni sadržaj te koncesije je pružanje usluga putnicima uz korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje i nadgradnje na području luke otvorene za javni promet osobitog (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku - luka Gaženica.

Ona je zapravo servis za lučke djelatnosti, kao što je organizacija međunarodnog linijskog prometa, parkiralište s 300 mjesta, RO-RO promet, upravljanje zgradom terminala itd. Dio parkirališta dovršava se s gornje strane četverotračne ceste koja prolazi kroz Gaženicu. Zgrada terminala trebala bi biti zgotovljena do kraj siječnja. Naknadno će se kao obaveza davatelja koncesije izgraditi i pristupni most (skyway).

Procjena vrijednosti koncesije je 113.183.146,72 kuna. To je samo jedan od kriterija koji će se vrednovati u ponudama. Najvažniji su kriteriji odabir i sam bonitet ponuditelja. Njih je do sada bilo na dva javna poziva za iskazivanje interesa, pa se u Lučkoj upravi očekuje da će ih biti i na konačnom nadmetanju. Važno je da u posljednje tri godine imaju ugovor na upravljanje s najmanje tri terminala te povezanost s najmanje dvije brodarske kompanije. Provjera ponuditelja bit će temeljita: ona mora isključiti i povezanost s terorizmom, međunarodnim prijevarama, korupcijom, pranjem novca, itd.