Članci arhiva

Klub vijećnika SDP-a i HNS-a Općine Kali službeno je predao amandmane na prijedlog Proračuna Općine Kali za 2018. godinu.

Prijedlog proračuna predstavljen je na sjednici Općinskog vijeća 14. studenog, a amandmani su se mogli dostaviti do 1. prosinca. Amandmane Kluba vijećnika SDP-a i HNS-a Općine Kali prenosimo u cijelosti:

"Amandman br. 1:

Program 1012 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

Akt. A100019 Izrada projektne dokumentacije za objekte u vlasništvu Općine

41261 Ostala nematerijalna imovina

PROJEKT PROŠIRENJA GROBLJA „DOČIĆ“

Ishodovanje Građevinske dozvole  za proširenje groblja „Dočić“ u iznosu od 100.000,00Kn

Obrazloženje: Obzirom da je Općina Kali ishodovala pravomoćnu Lokacijsku dozvolu koja je na snazi, a  po kojoj je moguća fazna gradnja, tražimo da se  ishodi Građevinska dozvola za fazu koja će riješiti trenutne zahtjeve mještana Kali kojih  sada ima više od 30.

Općina Kali je u zadnje četri godine uložila mnogo napora za riješavanje ovog problema, a smatramo da bi se ovaj problem mogao riješiti bez kupovine zemljišta i riješavanja dugotrajnih imovinsko-pravnih odnosa, ili vrlo malo, jer su mnogi u međuvremenu odustali od kupnje grobnice. Da ne obrazlažemo dalje upućujemo vas na djelatnika Općine gosp. Zdravka Kraljića koji je detaljno upoznat sa ovim problemom te se nadamo  prihvaćanju ovog amandmana.   

Amandman br.2

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Akt. A100019 Izgradnja javne rasvjete

Izgradnja LED  javne rasvjete:

- u staroj jezgri mjesta Kali, te u ostalim nerazvrstanim cestama-ulicama, gdje se živi, na kojima nema rasvjete ili je treba rekonstruirati u iznosu od 150.000,00kn

Obrazloženje: Općina Kali je u zadnje četiri godine izvršila rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete sa više od 550 rasvjetnih mjesta. Obzirom da je preostalo vrlo malo da se izgradi preostala rasvjeta kao i zbog činjenice da u dobrom dijelu  mjesta postoji ugrađen kabel( nema kopanja) potrebno je nabaviti i postaviti LED rasvjetno tijelo, a  negdje i bez rasvjetnog stupa. Za ovo je komunalna tvrtka Hripa d.o.o. potpuno osposobljena, a sufinanciranje ovoga moguće je dobiti u iznosu višem od 50% od Zadarske županije, Odjel za gospodarske djelatnosti po mjeri izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete.

Amandman br.3

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izgradnja javnih površina:

Uređenje obalnog pojasa mjesta Kali u dužini cca 30 metara iza „Vitlove rive“ u iznosu od 50.000,00 kn

Obrazloženje:U prvoj polovini ove godine saniran je priličan broj plažica i portića  na predjelu Brgačelj. Ostao je obalni pojas iza „Vitlove rive“ koji je jako neugledan i nažalost često služi za odlaganje raznog smeća, raznog otpada i šute.

Obzirom da Općina Kali ima na snazi DPU Obalnog pojasa mjesta Kali u čijem projektu se nalazi i ovaj dio koji bi trebalo sanirati sukladno ovom  DPU,  vjerovatno ne završno, ali da izgleda kulturno i u upotrebi kao javna površina.Financiranje ovog amndmana treba provesti  tako da se skine sa  stavke32349 Ostale komunalne usluge:Rušenje ruševnih zgrada iznos od 40.000,00 kn i prebaci na ovu stavku.

Amandman br.4

Program održavanja i uređenja komunalne infrastrukture, sanacija nerazvrstanih cesta:

4.1.Sanacija ulegnuća na nogostupu  u ulicama Mul i Šetalište kaljskih ribara i pomoraca od (Halile do Benjamina) u iznosu od 30.000,00 kn

4.2.Sanacija atmosferskih voda u ulici Sv. Lovre ispred  Parka branitelja domovine do ulaza u crkvu Sv. Lovre u iznosu od 40.000,00 kn

Obrazloženje:

Sanaciju nogostupa je potrebno napraviti jer je neugledan i nažalost loše napravljen prilikom izgradnje kanalizacije jer nije dovoljno zbijena podloga. Ovaj nogostup pruža jako lošu sliku na predjelu kojeg dosta koriste mještani u svakodnevnom zadovoljavanju svojih potreba.

Sanacija atmosferskih voda  na navedenoj poziciji je neophodna iz razloga što prilikom izgradnje asfaltiranja oborinske vode nisu odvedene sa površine kojom se koriste pješaci pogotovo prilikom ulaska i izlaska  iz crkve Sv. Lovre kad pada kiša tako da su mještanima,a pogotovo starijim osobama redovito mokre cipele i noge.

U Općini postoji troškovnik sa ponudom za ovu sanaciju oborinskih voda.

Iz navedenog proizlazi da se ove sanacije provode preko  stavke 32349,poz. 36 Sanacija nerazvrstanih cesta u iznosu 86.265,00kn koju treba povećati na iznos od 156.265,00kn.

Amandman br.5.

PROGRAM ODRŽAVANJA I UREĐENJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Sanacija gornjeg i donjeg  poljskog puta Put Poforče u iznosu od 50.000,00kn

Obrazloženje: Navedeni poljski putevi su održavani tijekom ovih godina ali su u zadnje vrijeme dosta propali, a pojedine dionice  treba urediti betoniranjem i proširenjem. Ovi putevi vrlo su važni za naše mještane koji se bave maslinarstvom, a uvala Poforča kao kupalište u sklopu uvale Mala Lamjana predstavlja sa smještajnim kapacitetima vrlo kvalitetan lokalitet za razvoj turizma."