Članci arhiva

Općina Preko krajem prosinca 2017. objavila je javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Preko. Ne bi to bila velika vijest za Kali da u obuhvatu plana Općine Preko nije uvršten i administrativni dio Općine Kali – Brgačelj. Je li rješenje bilateralnog spora sa sjevernim susjedima možda u arbitraži?

Sporni dio obuhvaća oko 400 metara sjevernog dijela Otočke ceste, oko 400 metara sjevernog dijela Šetališta Brgačelj, te prostora između te dvije ceste: od „Kolovoza“ do „Zuorićevih“ uključujući nekadašnji „Drvorad“ i ulicu Miroslava Krleže te ostale nekretnine u tom dijelu naselja Kali.

Sjeverni predio Brgačelja, administrativno pripada Kalima i već se nalazi u obuhvatu prostornog plana Općine Kali, kao i Detaljnog plana uređenja obalnog pojasa mjesta Kali, pa je apsurdno da bude i u obuhvatu PP Općine Preko.

Gdje je granica Kali i Preka?

Problem oko utvrđivanja crta razgraničenja predstavlja nepreklapanje adiministrativnih i katastarskih granica općina Kali i Preko. Naime, administrativna i katastarska granica između Kali i Preka povučena je sasvim različito, ali se kod izrade prostornih planova uzima u obzir isključivo administrativna granica. Isto je i prilikom izdavanja službenih dokumenata poput osobne iskaznice, građevinske dozvole, imenovanja ulica, službene adrese i ostalog.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko bio je moguć u vijećnici Općine Preko (Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2), od 18. prosinca 2017. godine do 02. siječnja 2018. godine, a dostupan je u informacijskom sustavu prostornog uređenja i na mrežnim stranicama Općine Preko (opcina-preko.hr).

Javno izlaganje održalo se 21. prosinca 2017. godine u 10:00 sati u vijećnici Općine Preko.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana mogla su se dostaviti zaključno do 02. siječnja 2018. godine na adresu Općine Preko, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove kojeg vodi pročelnica Dražena Strihić.