Članci arhiva

Na mrežnim stanicama Općine Kali objavjen je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područa Općine Kali za akademsku 2017./2018. godinu s pripadajućim obrasima.

Rok prijava je od 29. siječnja 2018. godine do zaključno s 12. veljače 2018. godine. Visina stipendije iznosi 700,00 kuna mjesečno.

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo natjecanja imaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su:
- državljani RH,
- koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta na preddiplomski ili diplomski studij,
- imaju prebivalište na području Općine Kali najmanje jednu godinu od dana dostave zahtjeva za stipendiju ,
- ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina, odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij
- ako prethodno nisu koristili stipendiju za isti stupanj ili studijsku godinu obrazovanja,
- koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.

KRITERIJ ZA DODJELU STIPENDIJE:

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1.godinu studija i studente starijih godina su:
- opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja,bez obzira bez obzira da li se radi u upisu u prvu godinu školovanja ili o upisu u narednu studijsko-programsku godinu u
tijeku školovanja,
- sudjelovanje na smotrama i natjecanjima,
- osvojene nagrade,
- socijalno-materijalni status.