Članci arhiva
Počinju tri dana ludovuanja sa kualjskim maškarama, samo da vrime posluži i zabave nieće faliti. Maja Šuput i Mladen Grdović će se pobrinuti navečer da van ne fali pisme i pliesa. Iz Kualjske mladosti imamo i dvi obavijesti;
Prva obavijest se tiče prodaje karat, a kuarte će se produavati i u Petak i u Subotu u udruzi Kančuolice već od 17 h popuodne!
 
Svaka večer je limitirana na 800 karat, znuači 800 za Šuput i 800 za Grdovića.
Lipo se osiguruajte, kupite svoje kuarte na vrime i nieće biti problema.
 
Druga obavijest se tiče suamih maškar i programa ki smo naumili izvoditi. Svi ste upućeni u ne baš bajni vrimenski uvjeti ča nas čekaju ovih dan, ali šta je tu je, provati ćemo i protiv toga. Sve ostaje isto, sutra je okupljanje na Domu u 14 h i čekati će se bilo ki povoljni moment da se odruadi povorka.
U slucaju kiše, svejedno svi duojdite, maškarana ludnica će se premestiti u Dom i nema da fali!
Samo juakooo!!!!