Članci arhiva

Objavljen je Pravilnik i Natječaj o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“.

Pravilnik određuje uvjete za dobivanje potpore za modernizaciju postojećih ribarskih luka i iskrcajnih mjesta u Hrvatskoj za koji je namijenjeno čak 310 milijuna kuna.

Korisnici ove potpore mogu biti lučke uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem – a moguće je dobiti 100% potpore za prihvatljive troškove.

Ribarske luke Vela Lamjana, Krk i Gaženica već imaju pripremljenu dokumentaciju za prijavu na natječaj. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 1. travnja 2018. godine, a najviši mogući iznos potpore po jednoj ribarskoj luci iznosi 5.000.000,00 eura. Ukupna alokacija iznosi 41,5 milijuna eura.

Prihvatljiva su ulaganja vezana uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka, u cilju povećanja kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanja energetske učinkovitosti, doprinošenja zaštiti okoliša i poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta. Moguće je i sufinanciranje ulaganja kojima se olakšava usklađenost s obvezom iskrcaja ulova koja proizlazi iz odredbi Zajedničke ribarske politike EU te ona koja doprinose stvaranju dodane vrijednosti nedovoljno korištenim komponentama ulova.

Hrvatska ribarska flota broji više od 7800 plovila, a ribari koriste tek oko 15 od 1700 kilometara od ukupne dužine obale. Obala koju koriste ribari uglavnom ne udovoljava standardima za iskrcaj izlovljene ribe. Kako bi se osigurao privez ribarskih plovila i iskrcaj ribe potrebno je modernizirati i opremiti dodatnih tri do sedam kilometara obale. To je nužno radi karakteristika naše flote koja je migratornog karaktera. Lamjana, Krk i Gaženica neke su od ribarskih luka koje su već pripremile potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj.

Ribarska luka Vela Lamjana od 2005. godine nalazi se pod nadležnošću Lučke uprave Zadar, a građevinska dozvola Lučkoj upravi Zadar kao investitoru izdana je krajem 2016. godine.

Podsjetimo, iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u 2017. godini ugovoreno je 626 projekata ukupne vrijednosti 402.832.107 kuna, a isplaćeno 136.826.501 kuna za 447 projekata. To je pridonijelo povećanju iskorištenosti programa sa 5,78% s početka godine na 15,2% na kraju 2017. godine.

Inače, kroz idućih mjesec dana bit će objavljeno šest natječaja vezanih uz ribarstveni fond ukupne vrijednosti 478 milijuna kuna. Tijekom ove godine bit će obavljena i nabava besposadnog zrakoplovnog sustava te brzih ophodnih brodica za nadzor i kontrolu ribolova, odnosno hrvatskog dijela jadranskog akvatorija za što je rezervirano 150 milijuna kuna.