Članci arhiva

U Lučkoj upravi Zadar u podne je otvorena ponuda za koncesiju zgrade putničkoga terminala i obavljanja lučkih djelatnosti u međunarodnom dijelu luke Gaženica. Stigla je samo jedna ponuda, pa se već zna da će biti i prihvaćena.

Unatoč tome što je bilo više zainteresiranih, a podsjećamo, rok za podnošenje ponuda dvaput je produljivan na zahtjev potencijalnih koncesionara, ponudu je dostavila samo jedna tvrtka - Zadar International Port Operations d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu. Pročitali smo njihovu ponudu, dali su i garanciju banke, imamo tri "maca" papira koje moramo proučiti. Upravno vijeće LU Zadar je dužnu u roku od dva mjeseca donijeti odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponude ili poništenju natječaja, rekao je član Upravnog vijeća i pomoćnik nadležnog ministra, Boris Fantulin.

Na pitanje, je li razočaran što je došla samo jedna ponuda, ravnatelj Lučke uprave, Robert Škifić kaže kako nije razočaran, ali da je iznenađen jer je bilo više interesenata, produživali smo dvaput rok po petnaest dana i malo smo da tako kažem iznenađenida nije pristigla i njihova ponuda. U Lučkoj upravi se nadaju da će ugovor, nakon pregleda ponude biti potpisan. U protivnom bi LU Zadar trebala preuzeti kompletnu brigu o terminalu, trebala bi se drukčije organizirati i mi smo za sada išli na to da ćemo naći koncesionara, zaključio je Robert Škifić.