Članci arhiva

Na 80. sjednici Vlade RH održanoj 15. veljače usvojena je Dopuna Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Lamjana, izvještava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Odlukom se mijenja naziv ovlaštenika Nauta Lamjana d.d.u stečaju“, u „Nauta Lamjana d.o.o.“ te utvrđuje da ukupna površina koncesioniranog područja pomorskog dobra iznosi 134.267 m².

Ujedno, konstatira se stanje ovlaštenika koncesije, koji se nakon uspješne provedbe stečaja preoblikovao u društvo s ograničenom odgovornošću.

Također, usvajanjem Odluke smanjuje se lučko područje radi izgradnje ribarske luke Lamjana, u nastavku brodogradilišta, u istoimenoj uvali na otoku Ugljanu.

Dodajmo ovome kako je uspješno provođenje stečajnog plana brodogradilišta, i nastavak rada, zajedno sa osiguranjem radnih mjesta na otoku, i pronalaskom novih poslovnih prilika na tržištu, jamstvo očuvanja brodogradnje, kao uistinu perspektivne grane hrvatskog gospodarstva.

S tim u vezi istaknimo kako Brodogradilište Lamjana ima važnu ulogu na tržištu popravaka domaćih plovila za izlete i malih „cruising“ brodova, kao i za ribarsku flotu srednjeg Jadrana, te da je samo tijekom 2017. godine u ovom brodogradilištu popravljeno više od 200 takvih i sličnih plovila, ističu iz Ministarstva.

OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Nauta Lamjana d.d. je kao pravni sljednik, ovlaštenik koncesije temeljem Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Lamjana („Narodne novine“, br. 111/99, 96/06 i 132/11) i Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Lamjana od dana 19. studenoga 1999. godine, Dodatka br. 1. Ugovoru od dana 11. rujna 2006. godine i Dodatka br. 2. Ugovoru od dana 22. studenoga 2011. godine.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, broj: St-217/2011-10 od dana 12. listopada 2011. godine, nad ovlaštenikom koncesije Nauta Lamjana d.d., otvoren je stečajni postupak.

Nakon provedbe stečajnog plana, Trgovački sud u Zadru je dana 20. siječnja 2017. godine donio Rješenje o izlasku iz stečaja, broj: St-217/2011-1036 kojim se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Nauta Lamjana d.d. „u stečaju“.

Dopisom od dana 18. listopada 2017. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obaviješteno je da je Trgovački sud u Zadru donio dana 14. lipnja 2017. godine Rješenje, broj: Tt-17/2345-3 po prijedlogu predlagatelja Nauta Lamjana d.d. kojim se u sudski registar upisuje promjena tvrtke, promjena članova uprave, prestanak funkcije članova nadzornog odbora i preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom/nazivom „Nauta Lamjana d.o.o.“.

Nadalje, u istom dopisu Ovlaštenik koncesije je podnio zahtjev za izmjenom obuhvata koncesije na način da se smanji obuhvat koncesije izuzimanjem dijela područja.

Naime, Lučka uprava Zadar, koja bazenom Ribarske luke Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan graniči sa obuhvatom lučkog područja luke posebne namjene – brodogradilišta Lamjana, pismenom od dana 29. svibnja 2017. godine je obavijestila Ovlaštenika koncesije da se u kontaktnoj zoni implementira Projekt modernizacije i proširenje ribarske luke Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan, za koji su ishođeni pravomoćni dokumenti građenja.

S predmetnim zahtjevom se Ovlaštenik koncesije složio te je spreman odreći se dijela koncesijskog područja.

Slijedom navedenog, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izradilo je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Lamjana.