Članci arhiva

Nakon dvije godine rada konačno je završeno projektiranje Aglomeracije Preko-Kali-Otok Ugljan, a sve radi skore izgradnje novog sustava javne odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda otoka Ugljana. Radovi na izgradnji sustava kanalizacije iznosit će preko 100 milijuna kuna, od čega EU sufinancira 85%.

Projektiranje se sa 85% iznosa sufinancira iz sredstava Europske unije, a preostalih 15% iznosa projektiranja osigurale su dogovorom Općina Preko, Općina Kali i Otok Ugljan d.o.o. Isti udjel sufinaciranja važit će i prilikom buduće izgradnje sustava kanalizacije.

Glavni projekt je završen, a nakon dobivanja potrebnih suglasnosti, projekt će se uskoro predati za izdavanje građevinske dozvole. Poslije dobivanja građevinske dozvole kreće izgradnja koja će se sa 85% financirati iz EU fondova. Ukupan projekt izgradnje težak je preko 100 milijuna kuna. Lokacijska dozvola je već izdana krajem prošle, 2017. godine.

Prva faza aglomeracije: Preko, Poljana i Sutomišćica

Aglomeracija Preko-Kali obuhvaća naselja: Kali, Preko, Poljana, Sutomišćica i Lukoran. Najveći dio sustava odvodnje mjesta Preko i velik dio Poljane je već izgrađen ranije, a preostali dio Poljane i kompletna Sutomišćica je prva faza Aglomeracije.

Manji dio naselja Kali je također u prvoj fazi, i to: dio Brgačelja, dio Rahorače, ulica dr. Slavka Perovića i dio Otočke cesta (na karti označeno ljubičastom bojom).

Kali u drugoj fazi aglomeracije, Lukoran treća faza

Najveći dio Kali je druga faza Aglomeracije (na karti označeno crvenom bojom), dok je kompletni Lukoran treća faza. Posljednja faza aglomeracije je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa podmorskim ispustom na lokaciji između Poljane i Sutomišćice.

Naselja Ugljan na sjeveru i Kukljica na jugu nisu u obuhvatu aglomeracije Preko-Kali i imat će vlastite sustave.

Ugovor za projektiranje su u ožujku 2016. godine potpisali direktor komunalne tvrtke Otok Ugljan d.o.o iz Preka, Branko Kolega i direktor tvrtke Via Factum d.o.o. iz Biograda Tomislav Škara, koja predvodi zajednicu ponuditelja u kojoj su tvrtke Hidroprojekt-ING i Institut IGH iz Zagreba te SL Consult iz Ljubljane.

Godinu dana prije toga, početkom 2015. sklopljen je i Ugovor o sufinanciranju projekta Aglomeracije Preko-Kali-otok Ugljan u visini od 1.981.000,00 kuna između: Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Općine Preko, Općine Kali i Otoka Ugljana d.o.o. kao nositelja projekta.

Ugovoreni udjeli sufinanciranja bez PDV-a iz 2015. bili su: 85% iz sredstava EU, a 15% lokalni sufinancijeri odnosno: 10,1% od ukupnog iznosa sufinancira Općina Kali, Općina Preko 4,4%, a Otok Ugljan d.o.o. preostalih 0,5%.