Članci arhiva

Ministarstvo poljoprivrede je u Narodnim novinama objavilo Ažuriranu rang listu sudionika u malom obalnom ribolovu.

Ako ste tražili dozvolu, ovo je link na kojemu možete provjeriti jeste li ju i dobili:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_23_447.html