Članci arhiva

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. Prijave temeljem Javnog poziva zaprimaju se do 20. ožujka 2018. godine.

Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.

Mjere programa „KTG“

MJERA A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:

A1. HOTELI – hotel, hotel baština, difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion, integralni hotel, lječilišne vrste hotela

 • povećanje standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli te njihovih pratećih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije ili zadržavanje postojeće kategorije (minimalno 3*)
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni, wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaj
 • ulaganje u realizaciju dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih oznaka posebnog standarda (Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort itd.)
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2017. i 2018. god. u dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“
 • podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETA Quality«
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2017. i 2018. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo („Prijatelj okoliša ili EU Ecolabel i sl.).

Iznos potpore: 50.000 – 400.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A2. KAMPOVI – kamp, kamp odmorište

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa (dostizanje više kategorije ili zadržavanje postojeće kategorije (minimalno 3*)
 • izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent)
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: animacija, sport i rekreacija, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, bazeni, zabavni i tematski parkovi, razvoj sustava automatizirane naplate usluga za kamp odmorišta
 • povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo („Prijatelj okološa ili EU Ecolabel i sl.).

Iznos potpore: 50.000 – 300.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A3. OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ – hostel, planinarski dom, lovački dom, soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, objekt za robinzonski smještaj

 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja/uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ (uvjeti za oznaku bike&bed, wellness, sportski, tematski ili zabavni sadržaji, bazeni)
 • povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Iznos potpore: 40.000 – 200.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A4. OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a, zadržavanje kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja na postojećem OPGu ili PG-u
 • investicije usmjerene ka osnivanju i registraciji dopunskih djelatnosti za ugostiteljstvo i/ili turizam na postojećem OPG-u ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG-a
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja (sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni, tematski i zabavni parkovi na poljoprivrednim gospodarstvima)
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Iznos potpore: 30.000 – 150.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjevOPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u PG
– poljoprivredno gospodarstvo (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) za kušaonice

 

MJERA B – razvoj posebnih oblika turizma (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

 • cikloturizam (ulaganja u cikloturističku infrastrukturu, uvođenje standarda za bike&bed za smještajne objekte, te promotivne aktivnosti vezane uz cikloturističku ponudu)
 • aktivni i pustolovni turizam (ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kajacima i kanuima, golf i dr.)
 • uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija
 • „mali ploveći hoteli“ – obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje
 • obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma) vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske
 • pustolovni i sportsko-rekreativni turizam.

Iznos potpore: 20.000 – 200.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 

MJERA C – dostupnost i sigurnost

 • opremanje ugostiteljskih objekata (hoteli, kampovi i marine na otocima) s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED), uz obveznu edukaciju djelatnika
 • subvencija prijevoza vode za hotele na otocima bez vodovoda
 • ulaganje u inovativne IT tehnologije.

Iznos potpore: do 25.000 kn za I. aktivnost

Iznos potpore: do 100.000 kn za II. i III. aktivnost

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 

MJERA D – prepoznatljivost

 • opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima (hoteli, kampovi, marine) na otocima za „Hrvatske otočne proizvode”
 • realizacija tematskih ruta ili ili kreiranje i provedba paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvod” na otoku ili nekoliko susjednih otoka
 • sufinanciranje međunarodnih skupova u RH vezanih za investicije u turizmu (uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata)

Iznos potpore: do 100.000 kn

Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

Intenzitet potpore i način isplate

Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 24.600.000 kuna.

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Rok prijave

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do zaključno 20. ožujka. 2018. godine.

Način prijave

Prijave se podnose online, internetski na propisanom obrascu zahtjeva (KTG/18) te se ispunjene i sa svim potrebnim prilozima dostavljaju na adresu:

Puni naziv i adresa prijavitelja*

 

MINISTARSTVO TURIZMA

Prisavlje 14

10 000 ZAGREB

Prijava na javni poziv – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA 2018.

– (navesti grupu namjene A1, A2, A3, A4, A5, B, C ili D)

–”NE OTVARATI”

* Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i adresu prijavitelja i oznaku grupe namjene, prijava će se smatrati nevažećom.

Više informacija o ovom natječaju, cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva turizma.