Članci arhiva

Mještani Kali pokrenuli su inicijativu i potpisivanje peticije da Dom zdravlja Zadarske županije bude ustrajan u pronalasku doktora medicine za upražnjeno mjesto u kaljskoj ambulanti opće obiteljske medicine.

Naime, od 1. siječnja 2018. godine mjesto doktora medicine u kaljskoj ambulanti obiteljske medicine na adresi ulica sv. Lovre 6 ostalo je upražnjeno, nakon odlaska liječnika Erisa Karuca Mazije, koji je otišao raditi u Zadar.

Dom zdravlja Zadarske županije objavio je u međuvremenu dva natječaja za mjesto liječnika u ambulanti u Kalima, no mjesto je i dalje upražnjeno.

Ambulanta u centru mjesta uređena je i otvorena još davne 1972. godine i jedan je od simbola otočnog mjesta Kali, a koja je kontinuirano pružala primarnu medicinsku skrb do danas.

Danas 700 pacijenta strahuje da će se ambulanta zatvoriti zbog nemogućnosti pronalaska novog liječnika i zbog toga su odlučili dati svoj doprinos na način da su danas, 15.ožujka pokrenuti peticiju i počeli prikupljati glasove da ambulanta ostane djelatna. Potpisivanje peticije će trajati do nedjelje 18.ožujka.

Potpisne liste peticije bit će u svim trgovinama i ugostiteljskim objektima u Kalima. Prikupljeni potpisi zajedno sa dopisom biti će dostavljeni Domu zdravlja Zadarske županije.

Ova inicijativa je svojevrsni apel građana da Dom zdravlja bude ustrajan u pronalasku novog liječnika. Da ne odustaje jer zatvaranje vrata ove ambulante imala bi snažne negativne posljedice i odrazila bi se na kvaliteti života i kvaliteti usluga primarne zdravstvene zaštite koja je esencijalna svakom građaninu.

Mještani bi se po tko zna koji put osjećali ugroženo jer su otočani, jer je teško živjeti i raditi na otoku. U Kalima ima još jedna ambulanta obiteljske medicine koja ima dovoljan broj pacijenata, ali udaljena je kilometar od centra i teško je dostupna starijim, slabo pokretnim pacijentima otočnog mjesta Kali.

Moramo naglasiti da je većina pacijenta starije životne dobi, kojima je ambulanta u centru mjesta idealna, njezinim gubitkom narušila bi se ionako krhka struktura otočnih životnih prilika.

Kali su najmnogoljudnije mjesto na Zadarskim otocima, sa najviše djece i mladih obitelji, razlog tomu je svakako napor i u strajanost mještana koji su se uvijek trudili da osiguraju uvjete za opstanak na školju, uključujući i kvalitetnu primarnu zdravstvenu zaštitu.