Članci arhiva

Iz Narodne knjižnice Kali pozivaju mještane i goste na pjesničku večer čakavske poezije povodom rođendana našeg preminulog pjesnika Joje Ricova (Kali, 25. ožujka 1929.- Zagreb, 23. siječnja 2017.) koja će se održati u nedjelju, 25. ožujka 2018. u 17:30 sati, u kaljskoj knjižnici.

BLUAŽENO ONO VRIME

Bluaženo ono vrime
kada san bi kako junjčić
oli kozlić

tusan a svimin druag

kada bi me Did
nuajbolji na svitiu! –
vaze u postelju
čin bi se izbudi

i grija posli za se
(tipelo kako u raju!) a
slamarica se uliegla –
nuajdražje gnjiezdo!

'no vrime u nedilju
- već je zvoni drugi! –
Mati je iznela nove biele gaće
kruatke do kolin

i marinierski kapotić
na kolet:

Gospoda!

jie
tako su me zvuali:
ča san govori po gosposku –
kako meštrovica i puop!

'no vrime kada bi Teta
teta Kate, e,
donila iz Gruada
siknjicu punu mandarin

a kunfeti
- sićaš se –
s rožulinun u tuaški!

'no vrime goluba
ča bi ga Tuac doni iz rib

još bi mu se vidile kanelice po krelimin a
zluatne pahuljice
cvitale bi iz pierja

vrime mirno
blagoslovljeno i svieto

kada smo činili
reoplani i' škartoca
da letu po kali i

ka' smo pušćali brodići
u kablu
da burdižaju po lušiji

a dese' paši
- ne višje! –
o' nuas

igrali su
i vikali
prija nego bi uhitili jedun drugoga
robovi na Braskin dvuoru

kada su hodili
piedalj po piedalj –
po rukamin!
o' Skule do Artine
– ča si zaburavi?
Sipić i Grmualj?

bluaženo ono vrime
kada smo babuljun
striesali čičindre u Mišlovih –
nuajsladje voćie!

a črišnje ko' Muominice
- Arbanaške, znun –
ka' bimo jih obisili za uho
da nan dindilaju:

crljeni
sluatki rećini
ča bi se lašćili
'nako liši
a kako lustruani

(nešpule ko' Bimba
moga si samo gljedati
iz daleka! –

da te ne bi zadimi
i' šćuapun 'spod oćualov)

'no vrime
ka' smo se igrali na batimuru
po Jukinu

e
(un je nuajbolje znua
kako valjua nadignuti!)

i na kolumbuar!

kada bi
sve jedun za drugin
talagali kolo po cimintu

oli krčali
krez korizmu i
pivali
sve u jedun gluas

ljudi
žene

kokoše...

hote dica na službu Svietoga Lovrinca
'vo je tretiii! ...

kada bi klampanali
krčalun i nogamin
Barabana u crikvi

a ka' smo pualili Krnevuala!

lipo mu je vrime bilo
kada bi mu Gulo
pročita pištulu
ee
u jime cieloga sela!

a unda udri po njin
i pljucaj i rožiguaj
dokle se svuas ne prosede o' pluamika i

raspade
i izgori
do nuajmanje slamkice na tlohu!

vrime zmaja ča se
zaliće na vietru i orcua
visoko povrh gluav na Marnjivi

di bimo naštivali
pudaricu drv!
is hrebimin i trupun

ka' bi nažgali koledu za Ivanju...

i za Stuaru Godinu!

a koliko bi jih zaplansalo
sve je'na do druge
uz bori na Glavinamin!

kua fraja i vesielje
ka' smo preskuakali oganj

sve preko gluavnje
i puanja i žeruakve

bluaženo ono vrime
ka' bimo šplintali
bosi
i plesnuli u more
ispo' rive
prvi pu' na Uskrs!

kada bi skuakali
iz petnajieste skalice na brodu

oli iz bankine
na tumburelicu i doliglavač
ali u dimboko!

a ronili
o' je'nie do druge rive

plivali
u jedun muah
o' Pobuodulova na Škuolj

i nazad!

kada smo
u jenuaru!
bruali ljubice oli
još u zunju
kupili jagode po Konualimin
('namo su riesle nuajgušće zdrače!)

kesice pune
a kakovih jagod
ispo' vruata

(je'na i za meštrovicu!)

bluaženo ono vrime
kada smo iskali tići po intruadi

nuajbogatiji bi bi
i nuajsritniji
a muča kako zid
ki bi naša ćoci

oli stanjuaci
u krugu
na Strženjaku
oli Poduorlice

a ka' bi poša obuajti jih
stisa bi čudnovato zubi
da mu jih stuara ne obliči
pa se ne oduri od juaj –

draguljov nuajkrhkijih –
is točkicamin! –
modrikasto zelenih
usri' gnjiezda

kako san jih voli
Bože
i šćeza da jih ki drugi ne nuajde!

ka' bi se
- a vruće! –
cmarili po pločami

ispeka bi druob
i stisa bi ga u se –
kako je kamik gori
i jua svuas iš njin!

a mlice i griešta –
ča san drugo bi?

zdrejući na suncu
pun sunj
i misli i nuadijanja

guo –
gušćerica na siki
di san se izlega i goji

sun

kako cinpres
kako smuokva spoli plota
gljedaj!

ča se je sva izgrčila i
povenula

žuadnja uvik dažja

uarije
muora
neba

jadan ti san ti ga
kako sa' brzo naresa i
prikljusi se

umriti?


'vako zelin i mluad!

a tolič san...

- ma je li?! –

kako 'na smuokva spoli pluot...


Autor: Joja Ricov, Rahorača, 30. kolovoza – 2. rujna 1989.