Članci arhiva

U tijeku je predupis u dječji vrtić "SRDELICA" Kali za pedagošku 2018./2019. godinu koji traje od 2. svibnja do 18. svibnja 2018. godine.

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić „Srdelica“ može se preuzeti u dječjem vrtiću radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 07.00 do 17.00 sati.

Pravo na upis imaju djeca od prve godine života do polaska u školu.

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti je: - preslika rodnog lista ili domovnice za dijete, - potvrda poduzeća ili ustanove, obrta roditelja/skrbnika o radnom odnosu, - OIB roditelja, - Preslika osobne iskaznice oba roditelja, - Liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu (izdaje pedijatar).

Upis u upisnom roku provodi i odluku donosi Povjerenstvo za provođenje upisa u Vrtić.

Rezultati upisa biti će objavljeni na web stranici Osnivača i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Srdelica".
Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 023/281-805