Članci arhiva

Člankom 8. novog Pravilnika propisano je da plovila autorizirana za ribolov plivaricom srdelarom smiju zadržati, iskrcati i staviti na tržište tunu minimalne mase 30 kilograma ili vilične duljine 115 cm ulovljenu kao prilov ukoliko masa tune ne prelazi 5% mase ukupnog ulova.

Iz Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještavaju da je novim Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (NN 8/2018), člankom 8. omogućeno zadržavanje, iskrcaj i stavljanje na tržište plavoperajne tune ulovljene kao prilov tijekom ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom.

Istim člankom propisana je minimalna veličina tune u prilovu od 30 kg ili 115cm, te preduvjet da masa tune u prilovu ne smije prelaziti 5% mase ukupnog ulova.

Na plovila koja ostvare prilov tune primjenjuju se postojeće odredbe o iskrcaju, prekcaju, prometu i uzorkovanju iz Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17. i 15/17.) i odredbe Pravilnika o Programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, br. 13/15.).

Drugim riječima, tunu je dopušteno iskrcati jedino u lukama odobrenim od Ministarstva za iskrcaj tune navedenim u članku 24. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« broj 4/17. i 15/17.) i uz uvjete iz članka 25. istog pravilnika.

Tunuara ove godine od 26. svibnja do 24. lipnja

Članak 9. novog Pravilnika propisuje pak vremensko ograničenje ribolova: "Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 24. lipnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja."