Članci arhiva

Iz Općine Kali obavještavaju mještane da će se krupni otpad skupljati svake prve subote u mjesecu od 9 do 13 sati.

Datumi subota kada će biti otvoreno reciklažno dvorište "Zarabaniž" u Kalima su sljedeći: 6.10.2018., 3.11.2018., 5.1.2019. i redom dalje.

Zahtjevi za odlaganje krupnog otpada mještani mogu prijaviti na: broj telefona 023/281 812, mobitel 099 293 7341, ili osobno komunalnom redaru Tinu Kurtinu.