Članci arhiva

Prvi hrvatski on-line tečaj za obrazovanje kadrova u ribarstvu: Na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru pripremljen je prvi hrvatski on-line tečaj za obrazovanje kadrova u ribarstvu. U tijeku listopada će mu moći pristupiti prvi polaznici. Riječ je o dijelu projekta Blue smart, piše HRT Radio Zadar.

Njime se putem dvojezičnog on-line tečaja nudi temelje dobre prakse iz ulova, uzgoja i prerade ribe.

U sektoru ribarstva u Hrvatskoj zaposleno je oko 25 tisuća ljudi, međutim, na tržištu rada nedostaje stručne radne snage. Spajajući suvremenu tehnologiju, iskustvo i znanost, Sveučilište je u suradnji sa zadarskim Cromarisom te Agrrom u proteklih 6 mjeseci kreiralo prvi on-line tečaj o osnovama dobre prakse u ribarstvu kojem će moći pristupiti kako nezaposleni, tako sadašnji te budući zaposlenici u plavom sektoru. Za prvi tečaj ima već 60 zainteresiranih polaznika, kaže doktor Ivan Župan, zamjenik pročelnice Odjela za ekologiju agronomiju i akvakulturu:

"Mi očekujemo da će ih biti više gledajući jačinu tog sektora u Zadarskoj županiji koja je vodeća u akvakulturi i ribarstvu u Hrvatskoj, pogotovo kad s tečajem krenemo prema Mediteranu i ostalim zemljama uvjereni smo da ćemo privući puni više od tih 60. Plavi sektor pogotovo sektor akvakulture je zadnja dva desetljeća najbrža rastuća grana prehrambene industrije u svijetu - sektor koji ima potencijala, pa treba poticati ljude da se obrazuju u tom smjeru" navodi dr Župan.

Ispiti će se polagati iz anatomije ribe, zaštite zdravlja i hranidbe morskih organizama, te tehnologije uzgoja i prerade bijele i plave ribe.

"Kroz rujan smo završili sav tekstualni dio, sad materijale prevodimo na engleski i interno projekt testiramo na našoj on-line platformi na kojoj će se tečaj vršiti, očekujemo da će se u 10.mjesecu prvi polaznici moći ulogirati i pristupiti ispitu."

O zanimanju za obrazovanje u ribarstvu govori i činjenica kako je Ministarstvo znanosti odobrilo Zadarskom sveučilištu sufinanciranje 2. godine studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima. Podsjećamo, prošle je godine umjesto planiranih 20, zbog velikog zanimanja upisano 30 studenata. Sve to u sklopu projekta Blue smart vrijednog 3 milijuna kuna, a sufinancira se sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.