Članci arhiva

Evo doša je dan kad ćemo konačno reći puar riči o Streetballu 2018. Streetball je proša dobro i završi je u plusu 26 000 kn. Mi iz organizacijske struanije bili smo zadovoljni sa svin sa suamun košarkun kua je bila 5 dan na domu i sa posjetiteljimi. Trudili smo se da ča bolje organiziramo da bude ča više sazdržaja jer na je to zuadnja organizacija. Treba je duojti KK ZADAR ali ipak ni doša i to je njimi na dušu,trebala je duoji i televizija ali ni i bilo je još toga ča ipak nismo mogli ostvuariti nažalost. Eto to je ukratko o streetballu a sa ćemo reći puar riči o našin napuštanju vodstva udruge kuljske mladosti.

Priprijemite se jer biti će dugasto a ne moremo kraće ka su to ipak bile 3 godine nuadamo se da nijećete odustati čitati ;)

Nakon tri godine vodstva udruge odlučili smo se povući iz organizacije.

Nakon 3 godine vodstva udruge nakon tri streetballa i trojih maškar i čak jednih ribarskih odlučili smo se povući iz organizacije. Ruazluog je jednostavan nemamo više tu želju i volju ko prije 3 godine nema gušta i ono zbog čega smo došli smo i ostvuarili a to je: Ka su svi govorili maškare su gotove ni to više ko prije ne more se nema šuoldov prošle su potonule 40 ilja kun, nakon ča su ljudi rekli od streetballa više nema rada mukun se skupljaju ekipe uru vrimena prije isteka roka za prijuavu nema se čua poboljšati.
Mi smo valjda unda bili jedini optimisti u selu i rekli uzijeti ćemo mi organizaciju i pokuazati selu i ljudimi da se sve more ka se ima volje,želje i ljubavi za vo selo da nan ''uskruaćenin'' životu na otoku ipak more biti dobro i da ni u Kali u puar godin umrlo ono ča nas uvik kruasi zajebancija i zabava. Uzeli smo organizaciju ka više niko ni verova u mladost ka se potonulo 40 ilja kun u minus ka su svi digli ruke o maškar i streetballa.
Ni bilo lako počijeti trebalo je krijenuti s prvimi maškarami a treba ti šuoldov kako puojti kod sponzorov i pitati da ti pomožu kad se luani potonulo 40 ilja kun?? Mi smo skupili hruabrosti i od kuće do kuće sa buštami hodili i obećali ljudimi da će ovu godinu sve štimati da želimo maškare vrnuti ko ča su nekad bile sa velikun povorkun,sa pruavimi pivuačimi i ča je najvažnije sa pruavun računicun. I tako smo prvu godinu krijenuli i evo fuala sponzorimi ki su verovali u tu godinu u nuas bez njih možda nebi uspili danuas imati maškare ko ča smo ih doveli kakove su bile ovije i prošle godine. Da izvinite mogli su nas odjebati i nebi mogli krijenuti s maškarami no ipak je sve dobro prošlo i oprostili smo se od organizacije maškar ovu godinu doveli smo povorku blizu vrhunca a zuač nismo na vrhunac? Zuato jer uvik more bolje. Doveli smo u zuadnje dvi godine 4 vrhunska pivuača u Kali i dokuazali da se i to more i ča je najvažnije svake maškare su završile u plusu prošle čak možda i u rekordnin plusu.

Eto to bi bilo to od maškar sa ćemo va reći kako smo krijenuli sa streetballun…
Nakon ča su na prve maškare krijenule dobro bilo na je lakše krijenuti sa streetballun sponzori smo dobili ispunili smo obećuanje mašakre su bile dobre… Samo na je bilo nastaviti dalje i sa streetballun.Ideja je bila ista ko i za maškare vrnuti sve ko ča je nekad bilo i staviti košarku na prvo mesto a ne zabavu jer zabave će uvik biti ali košarku treba podignuti. Prvi problem je bi a di je koš? Srića to se brzo rišilo i koš je stavljen u 5.misecu i mi smo krijenuli i naletili na drugi problem. Di su ekipe? To nan je malo muku zadalo jer to bi problem već dosta godin. Došli smo na ideju poslati pozivnice ''zaboravljenimi'' kualjskimi ekipami i malo ih nagovorili da okušaju svoje košarkaško znuanje i na novin terenu da moru pričati kako su igrali na stuarin i novin domu i malo pomalo drž ne daj neki su se odazvali i zahvaljujući njimi i standardnimi ekipami proteklih godin nabralo se 17 ekip ča ni bilo dosta godin. Cilj ostvuaren i tuaj cilj je traja i sljedeće dvi godine uveli smo puar novih stvuari i vrnuli neke stuare stvuari. Dječja lutrija i revijalna all star utakmic su neki noviteti za ki se nuadamo da će i dalje živiti vrnuli dobru stuaru lutriju za ku uvik bude smiha i za ku se truažila svaku godinu srećka više. Pokuazali smo i da streetball ni samo zabava najlakše je staviti plakuat sa datumun nagradami i zvati bend pokuazali smo da uz malo truda more i košarka biti dobra…
Eto kraće nismo mogli to va je tuaj neki put i počijeci sa maškarami i streetballun…

Prošlu godinu smo čak i ribarske organizirali i tamo je bilo mladosti upomoć ka je sve propalo,i to smo luani pokuazali da se more da moru biti igre zabavne da more biti i dobar pivuač,da defile more biti dobar i pokuazali da smo sa malo matematike doveli ribarske na nulu ča je nakon puar godin minusa uspjeh ali to je već vu godinu nažalost pošlo ponovo u krivin smjeru organizacijski, falilo je sadržajov…

NI nan ni svaki put bilo lagano ko ča je sve to na oko bilo. Iza zavjes smo znali voditi tiješku muku i buorbu. Zuadnje organizacije su bile tiješke falilo je ljudstva pogotovo na maškarami di to ni 3 dana ko ča svi mislu nami su maškare trajale urami,danimi,sedmicami,misijecimi i na kraju dotrajale 3 godine. Bilo je buorbe fali piti fali leda ali to niko ni primjeti jer smo to sve u kuasne ure uspili stvoriti, problemi sa spavanjimi sa zahtjevimi pivuačov sa gužvun u domu(pozitivno) ukratko pišali smo krv a to su rijekti ljudi primjetili i moremo van reći da se ispluatilo. Sve bi nan prošlo ka bi puar dan nakon završijetka manifestacij slušali pohvale. I unda još uvik ljudi teču za nami da in pilu pluatimo… Nikad sebe nismo nagruadili s ničin velikin najviša nagrada nan je bila pohvale od ljudi ka bi završila manifestacija jer zbog toga smo i došli zbog nikakvih materjalnih sredstov...

Zahvale...

Za kruaj se želimo zafualiti svimi ki su na bilo ki nuačin sudjelovali u maškarami i streetballu od prvoga do zuadnjega sponzora od najmanjega čovika do velikih firmi, želimo se zafualiti svakomu ki je na drugi nuačin pridonu maškarami i streetballun, našimi konobaricami kije su jua mislin uz onakav rad uspile i ku koli kilu izgubiti pa su spojile ugodno s korisnin. Bile su uz nuas i odazivale se poslu i brinule da va se ne osuši grlo da ne čekate puno.
Veliko fuala našimi dj-imi ča su donekle uspili ugoditi strogomu kualjskomu uhu,
veliko fuala i kuharimi kroz streetball i maškare ča su brinuli da nan niste gluadni,
fuala našimi čistačicami ča su svaki put nakon 6 7 uri čišćenja uspili dovijesti sve kako je bilo,
fuala piturimi umjetnicimi ča su činili krnevuala gluavu od krnevuala piturivali teren za streetball,
fuala traktoristimi ča su nas pratili 3 godine maškar.
Nemuojte zamiriti ča nismo imenovali sponzori i ljudi jednostavno je tuoga previše ovako će se svak prepoznati u jednin djelu zahvale previše je tuoga, ma jednostavno fuala Va svimi ča ste bili posjetitelji maškar i streetballa ča ste na duali podršku a fuala i onimi ča su uvik govorili da ne vualja zlimi jezicimi fejsbuka i kafićov zuač niste vo zuač niste no ljudi imali ste priliku u svojuoj mladosti da ste vodili sve kako treba nebi morali spašivati stvuar nego bi bili samo nastavili vašin putun zbog vuas smo ovo sve podignuli ovako visoko kako je sad.

Sljedeća generacija vodstva kualjske mladosti dobila je od nuas 16 000kn plusa. Pitate se zuač ni 26 000 jer je streetball završi sa 26 000 kun plusa i ni bilo ničega posli tuoga? Ne brinite nismo 10 ilja kun pojili i popili. 10 000 kun je upluaćeno na račun za POMOĆ ENI ŠKODI eto to je bi nuaš kruaj i točka na i.

Želimo sljedećemu vodstvu svu sriću i pamet u daljnemu organiziranju manifestacij pokuazali smo va put kako treba hoditi vi nastavite dalje i budite bolji nego mi jer niko ni savršen!!!!!

LIPI POZDRAV,

MIŠEL,DENI,KARLO I OSTALI