Članci arhiva

Na javnom otvaranju ponuda za građevinske radove na modernizaciji i proširenju ribarske luke Vela Lamjana, Kali-otok Ugljan održanom 10. prosinca 2018. u Zadru zaprimljene su tri ponude. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 28.474.825,00 kuna bez PDV-a, a naručitelj je Lučka uprava Zadar.

Javno otvaranje ponuda održano je u prostorijama naručitelja, Lučke uprave Zadar u privremenoj zgradi putničkog terminala u Gaženici. Odluka o odabiru ponude još nije javno objavljena.

Zajednica ponuditelja Kali gradnja d.o.o. Kali, Yu Briv d.o.o. iz Kotora u Crnoj Gori i El Tim d.o.o. Zadar predala je cjenovno najpovoljniju ponudu na iznos od 23.681.913,70 kuna bez PDV-a, što je iznos niži od procijenjene vrijednosti radova.

Srpska tvrtka Aqua Mont Service d.o.o. iz Beograda predala je ponudu na iznos od 34.905.962,90 kuna bez PDV-a, što je iznad procijenjene vrijednosti.

Pomgrad inženjering d.o.o. za graditeljstvo iz Splita dostavio je ponudu na iznos od 41.103.119,64 kuna bez PDV-a, također iznad procijenjene vrijednosti nabave.

Jamstvo za ozbiljnost ponude iznosilo je 600.000,00 kuna u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa, a ponude su dostavljene putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH kojeg vode Narodne novine d.d.

Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude za građevinske radove na modernizaciji i proširenju ribarske luke Vela Lamjana su cijena i kvaliteta u omjeru 80% naprema 20% Cijena utječe na odabir ponude sa postotnim udjelom od 80%, odnosno maksimalno 80 bodova dok kvaliteta tj. jamstveni rok za otklanjanje nedostataka utječe na odabir sa postotnim udjelom od 20%, odnosno maksimalno 20 bodova.

Naručitelj se obvezao donijeti odluku o odabiru ili odluku o poništenju najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda koji je bio 10.12.2018.

Građevinski radovi na proširenju i modernizaciji ribarske luke Vela Lamjana, Kali, otok Ugljan izvodit će se sukladno Izvedbenom projektu oznake 988/17, studeni, 2017.g. izrađivača Obala d.o.o. Split.

Rok dovršetka radova je 18 kalendarskih mjeseci (što uključuje praznike, blagdane i neradne dane), i to računajući od dana uvođenja izvođača radova u posao.