Članci arhiva

Općina Kali je na svojim internetskim stranicama objavila natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018./2019. godinu s kriterijima za bodovanje i pripadajućim obrascima. Objava natječaja teče od dana 11.01.2019. godine do zaključno s 01.02.2019. godine. 

Visina stipendije iznosi 700 kuna mjesečno.

Pravo natjecanja imaju studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su:

- državljani RH,
- koji imaju status redovitog studenta na preddiplomski ili diplomski studij,
- imaju prebivalište na području Općine Kali najmanje tri godine od dana dostave zahtjeva za stipendiju,
- ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina,
- odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij
- ako prethodno nisu koristili stipendiju za isti stupanj ili studijsku godinu obrazovanja.
- koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.