Članci arhiva

Upravno vijeće Lučke uprave Zadar dalo je suglasnost za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje i nadzor građevinskih radova modernizacije i dogradnje Ribarske luke Vela Lamjana, Kali.

Za izvođenje građevinskih radova izabrana je Zajednica ponuditelja Kali gradnja d.o.o. iz Kali, Yu Briv d.o.o. iz Kotora u Crnoj Gori i EL-TIM d.o.o. iz Zadra, a za nadzor radova Kozina projekti d.o.o. iz Trilja.

Lučka uprava Zadar prošle je godine kandidirala projekte modernizacije i dogradnje Ribarske luke Vela Lamjana i Ribarske ruke Gaženica za sufinanciranje sredstvima Ministarstva poljoprivrede - Uprave za ribarstvo u okviru mjere Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa. Lučkoj upravi Zadar su 28. i 31. srpnja 2018. odobrena zatražena sredstva, slijedom čega je provela postupak javne nabave u okviru Projekta modernizacije i dogradnje Ribarske luke Lamjana.

„Ribarstvo ima dugu tradiciju u području Zadra. Ima veliku važnost za otočane, ali i za daljnji razvoj turizma. U ribolovnim zonama Zadarske županije izlovi se oko 58% od ukupnog ulova male plave ribe u Hrvatskoj. Dodatno, u Zadarskoj županiji se iskrca oko 40% od ukupnog iskrcane količine ribe u Hrvatskoj. Ovo su značajni resursi vrijedni daljnje modernizacije. Prvi korak je Ribarska luka Lamajana koja će nakon građevinskih radova pružati daleko kvalitetnije usluge ribarima i otočanima nego što je to sad slučaj“, izjavio je Robert Škifić, ravnatelj Lučke uprave Zadar.

U okviru postupka javne nabave za nadzor građevinskih radova izabran je najpovoljniji ponuditelj KOZINA PROJEKTI d.o.o. s kojim je sklopljen ugovor 31. siječnja 2019.

Kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje građevinskih radova izabrana je 31. siječnja 2019. Zajednica ponuditelja: Kali gradnja d.o.o. Kali, YU BRIV d.o.o. Kotor u Crnoj Gori i EL-TIM d.o.o. Zadar. Vrijednost ugovorenih radova za izvođenje građevinskih radova je 29.602.392,12 kuna, a potpisivanje ugovora se očekuje nakon što odluka o odabiru postane izvršna.

Građevinski radovi na modernizaciji i dogradnji Ribarske luke Vela Lamjana trebali bi početi tijekom ožujka i trajati 18 mjeseci.