Članci arhiva

U Narodnim novinama broj 18/2019. objavljen je novi Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom kojeg je donijelo Ministarstvo poljoprivrede.

Sadrži odredbu prema kojoj je ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen u cijelom ribolovnom moru RH u razdoblju od 1. svibnja u 00:00 sati do 30. svibnja u 24:00 sata.

Pravilnik donosi i sljedeća ograničenja:

Ograničenje ulova

(1) Ukupni ulov sitne plave ribe svih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plivaricom srdelarom ne smije premašiti sljedeće količine:

a. u 2019. godini ukupni ulov sitne plave ribe ne smije premašiti ukupni ulov sitne plave ribe ostvaren u 2014. godini umanjen za 5 %

b. u 2020. godini ukupni ulov sitne plave ribe ne smije premašiti količinu iz stavka 1. točke a) umanjenu za 5 %

c. u 2021. godini ukupni ulov sitne plave ribe ne smije premašiti količinu iz stavka 2. točke b) umanjenu za 5 %.

(2) Ukupni ulov sitne plave ribe ograničava se na 100 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a. od 28. veljače u 12:00 sati do 31. ožujka u 12:00 sati

b. od 31. ožujka u 12:00 sati do 30. travnja u 12:00 sati

c. od 31. svibnja u 12:00 sati do 30. lipnja u 12:00 sati

d. od 30. lipnja u 12:00 sati do 31. srpnja u 12:00 sati

e. od 31. srpnja u 12:00 sati do 31. kolovoza u 12:00 sati

f. od 31. kolovoza u 12:00 sati do 30. rujna u 12:00 sati

g. od 30. rujna u 12:00 sati do 31. listopada u 12:00 sati

h. od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

i. od 30. studenoga u 12:00 sati do 16. prosinca u 12:00 sati.

Ograničenja ribolovnog napora

(1) Po pojedinom odobrenju za ribolov plivaricom srdelarom dopušteno je obavljati najviše 20 ribolovnih dana mjesečno, a ukupni broj ribolovnih dana u godini ne smije biti veći od 180 ribolovnih dana.

(2) Po pojedinom odobrenju za ribolov plivaricom srdelarom dopušteno je obavljati najviše 144 ribolovna dana za ciljani ribolov inćuna i 144 ribolovna dana za ciljani ribolov srdele.

(3) Ribolovni dan koji je počeo zadnjeg dana u mjesecu, a završio prvog dana sljedećeg mjeseca računa se kao prvi ribolovni dan sljedećeg mjeseca.

Razdoblje redovite zabrane ribolova plivaricom srdelarom

(1) U cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov plivaricom srdelarom u razdoblju od 16. prosinca u 12:00 sati do 15. siječnja u 24:00 sata.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom dozvoljen je u razdoblju od 16. prosinca u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati plovilima čija duljina ne prelazi 12 m preko svega.

Razdoblje privremene obustave ribolova

(1) Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 16. siječnja u 00:00 sati do 14. veljače u 24:00 sati.

(2) Tijekom razdoblja od 15. veljače u 00:00 sati do 28. veljače u 12:00 sati svako plovilo koje obavlja ribolov plivaricom – srdelarom smije ostvariti ukupno najviše pet ribolovnih dana te u tom razdoblju ukupni ulov male plave ribe s prilovom ne smije premašiti 35 tona po plovilu.

(3) Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 1. svibnja u 00:00 sati do 30. svibnja u 24:00 sata.