Članci arhiva

Pri kraju je izgradnja potpornih zidova obalne prometnice Artina-Tratica u Kalima, slijedi tamponiranje, zbijanje tla i postavljanje rubnjaka. Nakon postavljanja rubnjaka izrada rampi na pješačkim prijelazima, ugradnja šahti i PVC cijevi oborinske odvodnje, oblaganje zelenog pojasa humusom, postavljanje ploča betonskog opločnika nogostupa i šetnice te asfaltiranje kolnika. Na kraju građevinskih radova preostaje još postavljanje prometnih znakova i oznaka, odnosno okomite i vodoravne prometne signalizacije.

Izvođač radova tražio je od Općine Kali produljenje roka izvođenja građevinskih radova do 31. ožujka 2019. što znači da bi do Uskrsa obalna prometnica i šetnica trebala biti u funkciji, ukoliko prođe tehnički pregled i dobije uporabnu dozvolu. Do završetka građevinskih radova i dalje je na snazi trajna zabrana prometa vozilima na dionici obalne prometnice.