Članci arhiva

Radovi na postavljanju antenskog stupa i pogonskog objekta na Maloj glavi na Sv. Mihovilu su završeni, u tijeku je završno uređenje okoliša. Radovi na izgradnji počeli su početkom prošle godine. Kad se planira puštanje novog objekta u rad?

O ovom projektu na upit HRT-a Radio Zadar odgovara Ida Balog iz Odjela za korporativne komunikacije i marketing Odašiljača i veza: Radovi na postavljanju 85 metra visokog antenskog stupa i pogonskog objekta su dovršeni te je u tijeku završno uređenje okoliša te očekujemo kako će u naredna dva tjedna svi radovi biti dovršeni. Puštanje novog objekta u rad planirano je na Dan Odašiljača i veza, a to je 15. svibnja. Projekt je vrijedan 23,5 milijuna kuna, neće doprinjeti samo poboljšanju kvalitete prijema tv i radijskih signala u Zadarskoj županiji nego i signala mobilne telefonije i drugih korisnika koji će koristiti OIV-ov objekt za smještaj svoje elektroničke i komunikacijske opreme - navodi za program HRT Radio Zadar Balog.

Izgradnja novog odašiljačkog objekta na otoku Ugljanu predstavlja najveću investiciju OIV-a započetu u 2018-oj/2019.godini.