Članci arhiva

Na svojoj posljednjoj, 150. sjednici Vlada RH je odobrila Cromarisu da proširi područje koncesije zbog uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac. Koncesionirano područje prošireno je za 296 800 m2, a Vlada je Cromarisa obvezala na dodatna ulaganja u iznosu od 63,7 milijuna kuna.

Pri tome će se količina uzgoja bijele ribe povećati sa 700 na 3000 tona godišnje.

Vlada je obvezala Cromaris za dostavu garancije banke, radi dobrog izvršenja posla, na iznos od 1,1 milijun kuna, uključujući i dostavu ovjerene zadužnice na iznos od 966 tisuća kuna.

Odlukom o proširenju koncesioniranog područja povisuje se i stalni tj. promjenjivi dio koncesijske naknade, s time da se promjenjivi dio naknade povećava svakih pet godina za 0,05 %.

Procjena je da će nakon proširenja koncesioniranog područja i povećanja količine uzgoja bijele ribe sa 700 na 3000 tona, ukupni prihodi Cromarisa porasti na iznos oko 95,1 milijun kuna, dok će promjenjivi dio koncesijske naknade iznositi 332,5 tisuće kuna godišnje.

Na istoj sjednici Vlade proširen obuhvat lučkih bazena Gaženice i Vele Lamjane

Na istoj, 150. sjednici Vlade RH održanoj 04. travnja usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar. Predmetnom izmjenom proširuje se obuhvat lučkih bazena luke Gaženica i ribarske luke Kali – Vela Lamjana.

Također, ažuriraju se i granice luke na način da se izražavaju u HTRS96/TM koordinatnom sustavu, te se mijenja sjedište/adresa Lučke uprave.

Sve navedene izmjene potrebne su radi novih investicija u luke, s obzirom da je Lučka uprava Zadar projekte modernizacije i dogradnje ribarskih luka Vela Lamjana i Gaženica tijekom protekle godine kandidirala za sufinanciranje iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014. – 2020.

Ukupna potpora dodijeljena zadarskoj Lučkoj upravi za luku Vela Lamjana pritom iznosi preko 36 milijuna kuna, a za luku Gaženica 23 milijuna kuna, od čega je doprinos EU sredstava 75 posto.

Bazen Ribarske luke Kali – Vela Lamjana proširuje se za ukupno 371 m2, u naravi zapadni dio postojećeg gata – lukobrana, a na kojem će se izvoditi dio građevinskih radova na produženju i poboljšanju zaštite ukupnog bazena luke. Navedeni dio gata činio je dio luke posebne namjene – brodogradilišta Lamjana, koja graniči s lučkim područjem luke Zadar, no Odlukom Vlade Republike Hrvatske taj dio gata isključen je iz obuhvata luke posebne namjene, stoga nema zapreke za proširenje lučkog područja luke Zadar.