Članci arhiva

Ribolov tuna za potrebe uzgoja dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja do 15. srpnja ili do iskorištenja dodijeljene ulovne kvote unutar tog razdoblja.

Tako propisuje važeći Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) objavljen 6.2.2019. godine.

Drugi pak pravilnik objavljen 8.5.2019. pod nazivom Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune plivaricom tunolovkom detaljno propisuje uvjete za ribolov, uvjete za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu kvote, prijenos prava na upis okružujuće mreže plivarice tunolovke iz jedne u drugu povlasticu za gospodarski ribolov na moru, državnu kvotu za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom i uvjeti i kriteriji za dodjelu individualne plivaričarske kvote, naknadu za dodijeljenu kvotu, način i uvjeti za izdavanje i prijenos Odobrenja za ribolov tune plivaricom tunolovkom, rok na koji se Odobrenje izdaje i obrazac Odobrenja, dostavu podataka, uzorkovanje, iskrcaj i prekrcaj, promet, zajedničke ribolovne radnje, registar plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju i iskrcaju tune, prebacivanje na moru, uzgoj tuna, uključujući stavljanje tuna u uzgojne kaveze i izlov, te program promatrača na plovilima.

Prilog 13. Pravilnika donosi POPIS PLOVILA S OSTVARENIM PRAVOM NA DRŽAVNU KVOTU ZA RIBOLOV PLIVARICOM TUNOLOVKOM U 2019. GODINI

Redni broj CFR broj Naziv plovila Ključ raspodjele (%) Individualna plivaričarska kvota za 2019. (t)
1. HRV000000742 HRVATSKI USPJEH 4,864% 36,476
2. HRV000001148 PONOS 5,581% 41,856
3. HRV000001447 KALI 6,093% 45,700
4. HRV000001454 LAGUNA 0,464% 3,477
5. HRV000001485 EVA 1,239% 9,292
6. HRV000001579 SARDINA I 9,992% 74,942
7. HRV000002313 NEPTUN I 7,103% 53,273
8. HRV000002589 NEPTUN II 10,066% 75,497
9. HRV000002903 TULJAN DVA 10,265% 76,990
10. HRV000002904 MARLIN 4,244% 31,827
11. HRV000003074 SARDINA II 15,489% 116,164
12. HRV000003287 PELAGOS II 7,671% 57,533
13. HRV000003357 KORNAT 2,175% 16,313
14. HRV000004774 CARICA 7,411% 55,584
15. HRV000004817 LUBIN DVA 1,545% 11,586
16. HRV000004925 TACOMA 5,799% 43,490