Članci arhiva

Za projekt rekonstrukcije Društvenog doma u Kalima odobren je iznos potpore iz EU fondova od 4,9 milijuna kuna. Natječaj za izvođača radova tek treba uslijediti.

U Ministarstvu poljoprivrede u Zagrebu 2. listopada potpisano je 39 novih ugovora o financiranju koji su rezultat provedenih natječaja iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" Programa ruralnog razvoja RH, vrijednih 177 milijuna kuna, koje je s predstavnicima gradova, općina i vodno-komunalnih poduzeća potpisala ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić. U ime Općine Kali za prijavljeni projekt "Društveni dom Kali - Rekonstrukcija", Ugovor o financiranju potpisao je načelnik Marko Kolega.

Svi projekti provode se u naseljima do 5.000 stanovnika, a financijska potpora iznosi od 80 do 100% investicije, odnosno između 15.000 i 1.000.000 eura po projektu.

Procijenjeni iznos potpore iz EU fondova za projekt rekonstrukcije Doma iznosi 4.895.511,00 kuna, vlastito učešće Općine Kali iznosi 2.423.237,75 kuna, dok je ukupna vrijednost projekta 7.318.748,75 kuna.

Priprema projekta započela je još 2014. godine u mandatu tadašnjeg načelnika Duška Vidova. Javno izlaganje idejnog rješenja rekonstrukcije Doma arhitekta Bogdana Marova održano je 12. studenog 2014., a javna rasprava trajala je do 10. prosinca 2014. Glavni projekt zadarskog arhitekta Marova izrađen je u srpnju 2015. godine, a građevinska dozvola izdana je 13. travnja 2017. Projektom arhitekta Marova predviđena je temeljita rekonstrukcija svih funkcionalnih cjelina te dodavanje nekih novih sadržaja. Rekonstrukcijom će se poboljšati funkcionalna organizacija, sanitarno-tehnički i radni uvjeti, zadovoljiti će se prostorni standardi za kretanje osoba smanjene pokretljivosti, poboljšati će se fizikalna svojstva građevinskih konstrukcija zgrade i sanirati uočena oštećenja.

Značajnije promjene u odnosu na postojeće stanje su:
- Povećanje prostora mjesne knjižnice
- Formiranje multimedijalne dvorane
- Organizacija višenamjenske dvorane sa pratećim sadržajima
- Stvaranje uvjeta za rad mjesnih kulturnih i drugih udruga

PRIZEMLJE: Višenamjenska dvorana 193,38 m2, Ulaz izvođača 8,18 m2, Garderoba izvođača muška 12,60 m2, Garderoba izvođača žene 13,23 m2, Upravljanje tehnikom 12,20 m2, Spremište opreme 14,82 m2, Tehnika 13,00 m2, Wc invalidi 3,53 m2, Wc žene 10,50 m2, Wc muški 10,91 m2, Hodnik 11,09 m2, Prostor za tehniku 8,03 m2. Ukupna korisna površina prizemlja društvenog dijela: 311,47 m2.

1. KAT: Multimedijalna dvorana 63,21 m2, Dvorana za komorna događanja 49,46 m2, Digitalni laboratorij 13,26 m2, Wc 2,57 m2, Sanitarni blok 8,25 m2,Wc za invalide 3,71 m2, Ulaz u multimedijalnu dvoranu 14,70 m2, Ulazni prostor u prostore za rad udruga 36,46 m2, Ukupna korisna površina 1. kata društvenog dijela: 191,62 m2.

2. KAT - Prostorije za rad udruga: Stubište 12,38 m2, Ulazni prostor/hodnik 17,62 m2, 1) Prostorija za rad udruge 15,19 m2, 2) Prostorija za rad udruge 20,00 m2, 3) Prostorija za rad udruge 26,67 m2, 4) prostorija za rad udruge 24,60 m2, Sanitarni blok 8,92 m2, Ukupno korisna površina 2. kata za udruge: 125,38 m2.

Postojeća kino dvorana će se pregraditi izvedbom dvije nove etaže koje će se oslanjati na konstrukciju sastavljenu od 34 tone čeličnih "H" profila

Projektom rekonstrukcije ne mijenjaju se vanjski gabariti građevine, ne mijenja se veličina ni oblik čestice na kojoj se nalazi zgrada. Isto tako, neće se izvoditi nikakvi zahvati na postojećoj nosivoj konstrukciji zgrade. Zbog zahtjeva za povećanjem površine određenih sadržaja, kao i dodavanjem novih, prostor višenamjenske dvorane će se pregraditi izvedbom dvije nove etaže unutar postojećeg volumena.

Konstrukcija novog dijela zgrade biti će čelična i u potpunosti će biti odvojena od postojeće konstrukcije unutar koje se izvodi. Nova konstrukcija sastoji se od čeličnih stupova koji su postavljeni uz postojeće betonske zidove. Nosivi stupovi povezani su čeličnim gredama. Konstrukcija se sastoji od čeličnih stupova profila HEA 300 i čeličnih greda ukupne mase 34 tonaZbog ograničene visine unutar koje se izvode nove etaže, izabrane međukatne konstrukcije su tanke, a izvest će se kao armiranobetonske ploče.