Članci arhiva

Na portalu e-Savjetovanja 27. siječnja otvoreno je Savjetovanje s javnošću o izmjenama pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom. 

Ukupni ulov male plave ribe s prilovom ograničava se na 40 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, tijekom razdoblja od 16. veljače do 29. veljače, stoji u prijedlogu izmjena.

Podsjetimo da privremena obustava ribolova mrežom plivaricom – srdelarom traje od 1. do 15. veljače u 24:00 sati u cijelom ribolovnom moru RH, a trenutno je na snazi redovita zabrana za siječanj.

Savjetovanje traje do 5. veljače ove godine, a može se pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13327

Izmjenama se mijenjaju samo stavci 2. i 3. u članku 4. koji u novom prijedlogu glase:

„(2) Ukupni ulov male plave ribe s prilovom ograničava se na 40 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, tijekom razdoblja od 16. veljače u 12:00 sati do 29. veljače u 12:00 sati.

(3) Ukupni ulov male plave ribe s prilovom ograničava se na 100 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a. od 29. veljače u 12:00 sati do 31. ožujka u 12:00 sati

b. od 31. ožujka u 12:00 sati do 30. travnja u 12:00 sati.“.